Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon - verdieping - WD: Inzicht in werkdruk / werkstress

 

1,2 miljoen werknemers hadden in 2015 te maken met agressie door internen. In combinatie met een hoge werkdruk verdubbelt ongewenst gedrag de kans op burn-out klachten. Hoge werkdruk en spanningen vergroten weer de kansen op ongewenst gedrag  (TNO 2015 / 2016 Campagne Stop Ongewenst Gedrag op het werk)

Als vertrouwenspersonen weten wij veel over collegiale agressie en onze rol daarbij, maar vaak veel minder over werkdruk / werkstress. Dit is jammer omdat een te hoge werkdruk een belangrijk risico kan zijn voor psychosociale arbeidsbelasting, er veel raakvlakken zijn tussen werkdruk en ongewenste omgangsvormen en inzicht in werkdruk / werkstress ook van belang is voor de adviestaak van de vertrouwenspersoon. 

Vertrouwenspersoon en inzicht in werkdruk / werkstress (VP - WD) is een verdiepingstraining  van één dagdeel

VP-WD duurt één dagdeel en staat open voor vertrouwenspersonen met een niveau van MBO + die eerder al een basisopleiding voor vertrouwenspersonen gevolgd hebben.  De studiebelasting bedraagt 4 uur.

 

Doelgroepen

Door de LVV gecertificeerde vertrouwenspersonen ongewenst gedrag.

Vertrouwenspersonen Ongewenst gedrag (VPO) met niveau MBO + die elders al een basisopleiding voor vertrouwenspersonen hebben gevolgd en minstens één jaar ervaring hebben in deze rol.

Neem even contact op als je niet tot deze doelgroep behoort waar wel interesse hebt het dagdeel te volgen.

Inhoud van het programma 

  1. Je leert wat de meest recente inzichten zijn over werkdruk en het voorkomen of beperken van de mogelijk  ziekmakende effecten er van;
  2. Je maakt  kennis met een aantal vragenlijsten om werkdruk te meten;
  3. Je krijgt inzicht in de relatie tussen hoge werkdruk, werkstress en ongewenste omgangsvormen;
  4. Je krijgt inzicht in adviezen die je aan medewerkers met stressklachten kunt geven;
  5. Je leert welke verplichtingen werkgevers hebben om hun werknemers zo goed mogelijk tegen de ziekmakende effecten van een te hoge werkdruk te beschermen;
  6. Je krijgt zicht op natuurlijke samenwerkingspartners in de eigen organisatie;
  7. Je reflecteert  met collega’s over de rol van de vertrouwenspersoon bij signalen over een te hoge werkdruk en over de rol van vertrouwenspersonen bij signalen over een te hoge werkdruk die resulteert in  ongewenste omgangsvormen en intimidatie.

Je kunt de opgedane inzichten gebruiken voor opvang en begeleiding van individuele medewerkers  en voor je adviestaak naar de organisatie.   

Duur

Eén dagdeel . De studiebelasting bedraagt 4 uur.

Groepsgrootte 

Vier tot negen deelnemers.   .

Kosten 

De prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven en de kosten voor handboek en certificaat voor deelname. Als u dat wenst kunnen we overleggen over een  afwijkende groepsgrootte.