Bureau van Es ~ RB&B

Advies: Competentieontwikkeling en Beoordelingsbeleid

Ik  kan u helpen bij het aanscherpen van uw beleid voor het ontwikkelen en beoordelen van uw medewerkers.

Advies: Competentiemanagement en Competentieontwikkeling

Bij de invoering van competentiemanagement kan ik in workshops met het management en een vertegenwoordiging van medewerkers onderzoeken op welke resultaten uw organisatie vooral wil sturen in de komende jaren en welke competenties van medewerkers daarom doorslaggevend zijn voor succesvol functioneren. Ik kan u ook helpen bij het in kaart brengen van passende mogelijkheden voor competentieontwikkeling.

Advies: personeelsontwikkelings- en beoordelingsinstrumenten

Ik  kan u adviseren over de manier waarop personeelsinstrumenten (werving/selectie, coaching, functionerings- en beoordelingsgesprekken, beloningsbeslissingen) aangepast kunnen worden aan de genomen beslissingen ten aanzien van resultaatsturing en competentie ontwikkeling.

Toerusting medewerkers

Uw medewerkers kan ik door middel van voorlichting, workshops of training toerusten  om hun functioneren, in het perspectief van de hiervoor genoemde veranderingen, verder te versterken.

Zie voor een nadere indruk 'de training competentieontwikkeling en competentiemanagement'

Als uw organisatie een relatie met mij als adviseur aan wil gaan werk ik op basis van een uurtarief.