Bureau van Es ~ RB&B

Advies: Onderzoek ongewenste omgangsvormen

Onderzoek naar aard en omvang

U kunt mij benaderen voor het adviseren over of doen van onderzoek naar de aard en omvang van ongewenste omgangsvormen in uw organisatie.  

 

Klacht - en feitenonderzoek 

U kunt mij in specifieke situaties ook vragen u te ondersteunen bij klacht- of feitenonderzoek
 

RI&E en verdiepend onderzoek

Ik kan u helpen passende vragen op dit gebied in uw RI&E of MTO op te nemen en heb voldoende aanvullende vragen voor verdiepend onderzoek.
 

Doel

Het doel is om op basis feitelijke informatie over aard en omvang van ongewenst gedrag uit te werken hoe seksuele intimidatie, pesten of discriminatie/racisme in uw organsatie  zo goed mogelijk voorkomen kunnen worden en vervangen door een meer respectvolle manier van met elkaar om gaan.

Als uw organisatie een relatie met mij als adviseur wil aan gaan werk ik op basis van een uurtarief