Bureau van Es ~ RB&B

Advies: Ontwikkelen van Trainingen

Gewenste veranderingen in het gedrag van medewerkers kunnen ondersteund worden door opleiding. Opleiden is maatwerk. Maatwerk naar de opdrachtgever en maatwerk naar de deelnemers. Ik laat mij graag uitnodigen om mee te denken over hoe gedragsverandering het beste bewerkstelligd kan worden.

 

Ontwikkelen en geven van trainingen

Op een groot aantal onderwerpen hebben wij trainingen voor uiteinlopende opdrachtgevers op maat gemaakt. U kunt hier ten behoeve van uw eigen opleidingsontwikkeling uiteraard van profiteren.  Bij het maken van maatwerkprogramma's ben ik altijd bereid 'mee te investeren' . Ook kunt u individuele medewerkers voor open inschrijvingstraingen opgeven. 

Kijk hier voor een overzicht van trainingen die ik tot nu heb ontwikkeld en verzorgd.
 

Relatie tussen Advies en Opleiden

Ons advies is vooral gericht op het onderzoeken hoe beleidsdoelstellingen, of veranderingen in de directe omgeving van de organisatie, het beste vertaald kunnen worden naar competenties van individuele medewerkers. Training kan dan een van de mogelijkheden zijn. Omgekeerd kan de trainingsdoelstelling vaak extra geborgd worden door gelijktijdig ook organisatorische maatregelen te treffen.

Als uw organisatie een relatie met mij als adviseur aan wil gaan werk ik op basis van een uurtarief.