Bureau van Es ~ RB&B

Advies: Opleidingsbeleid

Mijn bureau is gedrags- en veranderingsgericht, spreekt de taal van laag tot hoog in de organisatie en geeft persoonlijke- of beleidsverandering ‘handen en voeten’.

Opleidingsbeleid

Ik kan u inhoudelijk adviseren over uw opleidingsbeleid, en u voor het ontwikkelen van  beleid en voor het ontwerpen en uitvoeren van trainingsprogramma's allerhande werk uit handen nemen. Ik kan u helpen te onderzoeken hoe opleiding kan bijdragen aan verbetering van persoonlijk functioneren en organisatierendement. Ik kan u adviseren hoe de mix tussen leren op de werkplek en leren in trainingen in uw specifieke situatie het beste ingezet kan worden. Ik kan uitvoerders voor het maken en verzorgen van uw opleidingen zoeken, het contact met hen onderhouden, de opleidingen organiseren en de effecten er van onderzoeken.

Relatie tussen Advies en Opleiden in specifieke situaties

Mijn advies is vooral gericht op het onderzoeken hoe nieuwe beleidsdoelstellingen, of veranderingen in de directe omgeving van de organisatie, het beste vertaald kunnen worden naar de versterking van competenties van individuele medewerkers. Training kan dan een van de mogelijkheden zijn. Omgekeerd kan de trainingsdoelstelling vaak extra geborgd worden door gelijktijdig ook organisatorische maatregelen te treffen. 

Opleiden en ondersteunen van uw eigen praktijkdocenten

Ik kan ook praktijkdocenten uit uw organisatie kwalificeren om als interne opleider  voor eigen collega's  lessen of trainingen te verzorgen. Ik kan hen gaande de rit ook ondersteunen. Voor een indruk van de inhoud van opleidingen kunt u verder kijken bij:

Als uw organisatie een relatie met mij als adviseur aan wil gaan werk ik op basis van een uurtarief.