Bureau van Es ~ RB&B

Advies Opzetten en Begeleiden van Intervisie

Intervisie

'Intervisie is een gestructureerde manier om met collega's of vakgenoten te leren van situaties, vragen en problemen in de dagelijkse werkpraktijk'

Werkvragen en persoonlijke ontwikkeling 

Het verschilt per intervisiegroep of het accent bij de behandeling van onderwerpen op het oplossen van werkproblemen ligt, of dat de aandacht verschuift naar de manier waarop iemand als persoon (inzicht, vaardigheden, overtuigingen en emoties) op de werkvragen reageert, en zich als persoon kan ontwikkelen.

Met name voor medewerkers die functies bekleden waarbij de persoon zelf sterke invloed heeft op de manier waarop de prestatie wordt geleverd (waar de medewerker zelf 'het instrument' is ), kan het leren in intervisiegroepen een krachtige aanvulling op andere manieren van leren en opleiden zijn. Zeker als in de intervisie ook voldoende ruimte aan de persoonlijke kwaliteten en overtuigingen besteed kan worden.

Ik kan u helpen bij:

 • Het invoeren van intervisie
   
 • Het begeleiden van intervisie groepen: vaste begeleider
   
 • Het begeleiden en kwalificeren van intervisie groepen naar zelfstandigheid
  Het doel is intervisie groepen na 6-8 bijeenkomsten zelfstandig verder te laten gaan. Ik leer hen dan methodes aan met behulp waarvan zij werkvragen tot op het niveau van persoonlijke ontwikkelingskansen kunnen bespreken en onderzoeken.
   
 • Ook kan ik uw eigen beoogde intervisiebegeleiders kwalificeren om intervisiegroepen op te zetten en te begeleiden. Zie voor meer informatie de 'train-de-trainer' opleiding 'Intervisiegroepen begeleiden of kwalificeren'.

Gedragscode

Ik heb mij als intervisiebegeleider niet aangesloten bij de landelijke vereniging voor 'supervisie en coaching ', maar handel wel volgens de door hen opgestelde gedragscode

Als uw organisatie een relatie met mij wil aangaan op dit gebied werk ik op basis van een uurtarief