Bureau van Es ~ RB&B

Advies Preventie Agressie en Geweld

Iedere werkgever heeft de verplichting het risico op agressie en geweld door cliënten (leerlingen, passagiers) tegen eigen werknemers in kaart te brengen en een plan van aanpak te maken om de werknemers hier zo goed mogelijk tegen te beschermen. Dit plan van aanpak hoort gebaseerd te zijn op de 'beste praktijken'. 
 

Advies en Training 

Ik heb goed zicht op deze beste praktijken en kan u over de invoering en afstemming adviseren.

Onderdeel van deze beste praktijken is toerusting van uw medewerkers.

Ik heb hier veel trainingsprogramma's voor die eenvoudig voor uw organisatie op maat te maken zijn

 

Beste Praktijken: Controlepunten van de ISZW

Heeft u de risico's op Agressie en Geweld (A&G) in kaart gebracht ?

Heeft u een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren ?

Geeft u uw medewerkers voorlichting, instructie en training over A&G ?

Heeft u huisregels opgesteld waaraan bezoekers en cliënten zich moeten houden ?

Heeft u voldoende organisatorische en personele maatregelen getroffen ?

Heeft u voldoende voorzieningen getroffen om A&G tegen te gaan ?

Is er een goed werkend alarmsysteem met een adequate alarmprocedure ?

Is er een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident ?

Heeft u een regeling die gericht is op het aanpakken van de dader ?

Evalueert u het beleid en de maatregelen tegen A&G ?