Bureau van Es ~ RB&B

Advies: Preventie Arbeidsverzuim en Re-integratie

Verpichtingen werkgevers

Werkgevers zijn verplicht al het mogelijke te doen hun zieke medewerkers zo snel als mogelijk te laten re-integreren.  De ontwikkeling in de wetgeving  is van dien aard dat werkgevers een groot financieel belang hebben  hier ook serieus werk van te maken.

Verbetering Poortwachter, WIA en BeZaVa

Belangrijke maatregelen zijn de Wet Verbetering Poortwachter en de  Wet WIA geweest.  

Deze maatregelen hebben tot een  afname van het percentage ziekte verzuim en een afname van instroom in de WGA van medewerkers met een vast dienstverband geleid.

Met de invoering van de wet BeZaVa wordt beoogd de langdurige arbeidsongeschiktheid van medewerkers met een tijdelijk dienstverband terug te dringen.

Advies 

Ik heb netwerkpartners die zeer goed in staat zijn samen met u uw huidig beleid te beoordelen en u te adviseren waar aanscherping en verbetering mogelijk is.  Hierbij kan ook het eigen risicodragerschap aan de orde komen. Advies op dit gebied kan u al snel veel financiele voordelen opleveren. 

Een organisatie met een succesvol beleid preventie arbeidsverzuim houdt rekening met de recente ontwikkeling in de wetgeving, heeft case-managers die van de hoed en de rand weten en heeft haar leidinggevenden toegerust om volop verantwoordelijkheid te nemen.

Als uw organisatie een relatie met mij als adviseur aan wil gaan werk ik op basis van een uurtarief.

Training 

Ter versterking van uw preventiebeleid kan ik uw leidinggevenden en casemanagers trainen