Bureau van Es ~ RB&B

Preventie ongewenste omgangsvormen

Voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
als gevolg van ongewenste omgangsvormen

De Arbowet en een aantal belangrijke artikelen uit het Burgerlijk Wetboek verplichten werkgevers een beleid op te zetten en uit te voeren dat gericht is op het bevorderen van veilig en gezond werken en het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bij PSA worden de volgende factoren expliciet benoemd: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. In de Algemene Wet Gelijke Behandeling werden allerlei vormen van discriminatie al verboden, maar omdat werkgevers weinig beleid ontwikkelden om discriminatie tegen te gaan is het onderwerp miv 2009 ook in de Arbowet opgenomen.

Voordelen van een zorgvuldig beleid gericht op het voorkomen en beperken van deze ongewenste omgangsvormen liggen bij werknemers en werkgevers. Beiden hebben belang ziekmakende factoren in de werksituatie zoveel mogelijk te beperken. De wetgeving vormt het kader, maar uiteindelijk gaat het er om een werksfeer te creëren waarin ongewenste omgangsvormen als echt ongewenst worden ervaren en bespreekbaar worden gemaakt voordat de er uit voortkomende conflicten escaleren. Daarom zijn aandacht voor  draagvlak voor dit beleid, de rol van leidinggevenden en cultuurbeïnvloeding zo belangrijk.

Mobbing

Steeds vaker wordt voor zich herhalend ongewenst en respectloos gedrag het woord mobbing gebruikt . Het gaat. om vijandig, vernederend of intimiderend gedrag dat  gericht is op dezelfde persoon en gedurende langere tijd plaats vindt.  Het slachtoffer van mobbing is kan zich er (uiteindelijk)  niet  effectief meer  tegen verweren.

Adviezen preventie ongewenste omgangsvormen en mobbing

Om dit type ongewenst collegiaal gedrag tegen te gaan kunt u mij vragen mee te denken over :

Daarnaast kunt u mij benaderen voor