Bureau van Es ~ RB&B

Advies: Trainingen preventie ongewenste omgangsvormen

 

Advies Opleiding

Voor toerusting van uw medewerkers kan uit een combinatie van een groot aantal opleidingen gekozen worden.  Ik kan u adviseren over de inhoud en vorm van opleidingen. Ik kan een groot aantal opleidingen ook zelf voor u verzorgen.

Opleidingen voor Medewerkers en Leidinggevenden

Voor beide groepen is het doel inzicht te geven in de problematiek van ongewenste omgangsvormen en de nadelige consequenties daarvan. Achterliggende norm is dat iedere medewerker het recht heeft om grenzen aan te geven hoe hij of zij behandeld wenst te worden en het recht heeft daarin gerespecteerd te worden.Door behandeling van deze onderwerpen wordt tevens de drempel verlaagd om collega's aan te spreken over eventueel ongewenst gedrag. Specifiek voor leidinggevenden wordt ook getraind op conflicthantering en inspelen op klachten, het informatie verzamelen bij en ondersteunen van klager, het aanspreken van beklaagde en het voeren van bemiddelingsgesprekken. De direct leidinggevende heeft een sleutelrol bij signalering, preventie en terugdringen van ongewenst gedrag.

Opleidingen voor Vertrouwenspersonen en Klachtencommissies

Er kunnen ook opleidingen voor vertrouwenspersonen en klachtencommissies verzorgd worden. Er worden dan extra accenten gelegd die direct gericht zijn op hun verantwoordelijkheden in het proces van opvang, begeleiding, nazorg, klachtafhandeling. Met de vertrouwenspersonen wordt onder andere aandacht besteed aan opvang, begeleiding, helpen kiezen uit verschillende manieren van afhandeling en verwijzing. Met klachtencommissies wordt aandacht besteed aan hoor, wederhoor en besluitvormingsvaardigheden en advies. Met beide groepen kan de training ook gebruikt worden om de klachtenregeling en het preventiebeleid van de eigen organisatie aan te scherpen.

Als uw organisatie een relatie met mij als adviseur wil aan gaan werk ik op basis van een uurtarief.