Bureau van Es ~ RB&B

Advies: Trainingen preventie ongewenste omgangsvormen

 

Advies Opleiding

Voor toerusting van uw medewerkers op het gebied van sociale veiligheid kan uit een combinatie van een groot aantal opleidingen gekozen worden.  Ik kan u adviseren over de inhoud en vorm van opleidingen.  In het blok 'Trainingen die ik vanaf 2023 verzorg'  ziet u welke trainingen welke trainingen ik ook zelf voor kan verzorgen. 

Opleidingen voor Medewerkers en Leidinggevenden

Voor beide groepen is het doel inzicht te geven in de problematiek van ongewenste omgangsvormen en de nadelige consequenties daarvan. Achterliggende norm is dat iedere medewerker het recht heeft om grenzen aan te geven hoe hij of zij behandeld wenst te worden en het recht heeft daarin gerespecteerd te worden.Door behandeling van deze onderwerpen wordt tevens de drempel verlaagd om collega's aan te spreken over eventueel ongewenst gedrag. De verplichting een collega te helpen die slachtoffer is van collegiale agressie zou bijvoorkeur ook in de gedragscode opgenomen moeten zijn. 
Een voorbeeld van een training voor leidinggevenden vindt u achter deze link 

Opleidingen voor Vertrouwenspersonen en Klachtencommissies

Er kunnen ook opleidingen voor vertrouwenspersonen en klachtencommissies verzorgd worden. Er worden dan extra accenten gelegd die direct gericht zijn op hun verantwoordelijkheden in het proces van opvang, begeleiding, nazorg, klachtafhandeling. In de basistraining voor  vertrouwenspersonen wordt onder andere aandacht besteed aan opvang, begeleiding, helpen kiezen uit verschillende manieren van afhandeling en verwijzing. U kunt ook voor verdiepingsprogramma's kiezen.

Met klachtencommissies wordt aandacht besteed aan hoor, wederhoor en besluitvormingsvaardigheden en advies. Zie voor de thema's waaruit opdrachtgevers vaak kiezen 
 

Vertrouwenspersonen en klachtencommissieleden samen in één trainingsgroep

Ik heb goede ervaringen opgedaan met trainingen voor vertrouwenspersonen en klachtencommissieleden samen.  Een dergelijke training helpt om goed zicht te krijgen op elkaars rol en de onderlinge afstemming te verbeteren.  In een dergelijke groep kan de training ook gebruikt worden om de eigen klachtenregeling te toetsen en verbeteren.
 

Als uw organisatie een relatie met mij als adviseur wil aan gaan werk ik op basis van een uurtarief.