Bureau van Es ~ RB&B

Advies: Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen

Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen

Het hebben van vertrouwenpersonen ongewenste omgangsvormen is onderdeel van uw beleid preventie ongewenst gedrag.

Uw beleid hoort te voldoen aan de 'beste praktijken' .  Het hebben van voor hun taak toegeruste vertrouwenspersonen is daar een onderdeel van.

Advies

Ik kan u adviseren over de rol van vertrouwenspersonen, hun taak, toerusting en randvoorwaarden die nodig zijn om deze verantwoordelijkheid met succes te kunnen vervullen.

Zie voor meer inhoudelijke informatie:   vertrouwenspersoon ongewenst gedrag 

Ik ook met u nadenken over uw vertrouwenstructuur.

Voor een overzicht van inhoudelijke andere terreinen waarop de vertrouwenspersoon actief kan ziijn verwijs ik naar:  verschillende vertrouwensrollen

 

Als uw organisatie een relatie met mij als adviseur aan wil gaan werk ik op basis van  een uurtarief