Bureau van Es ~ RB&B

Beroepscodes

Beroepscodes: LVV , Develhub en AVG

De mensen die u via mijn bureau in huurt opereren onder verantwoordelijk van mij  en houden zich vanzelfsprekend aan de van toepassing zijnde  beroepscodes.  

Ik  beschouw de beroepscode van Develhub, de Nederlandse Vereniging van HRD professionals in Ontwikkelen en Opleiden, als leidend voor mijn werk als trainer en opleidingsadviseur.  

Als vertrouwenspersoon houd ik mij aan de gedragscode van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV). 

In mijn werk als coach,  intervisie begeleider of klachtonderzoeker ben ik ook aanspreekbaar op de prinicpes  uit beide gedragscodes

Ik respecteer de privacywetgeving en houd mij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(zie verder op deze pagina de links naar de genoemde documenten) 

 

Mocht u desalnietemin ontevreden zijn met de geleverde diensten of producten

Wees dan zo vriendelijk contact met mij op te nemen en doe een beroep op onze klachtenregeling met als doel op zo'n kort mogelijke termijn een passende oplossing te vinden.

 

Beroepscode van Develhub - de Nederlandse vereniging van HRD professionals in Ontwikkelen en Opleiden  

In de beroepscode zijn normen uitgewerkt ten aanzien van de samenleving, opdrachtgever, lerende, vakgenoten en eigen ontwikkeling.

Zie  beroepscode Develhub.

 

Gedragscode voor de vertrouwenspersoon, aangesloten bij de LVV

Deze gedragscode is een richtlijn voor het professionele handelen van de bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) aangesloten vertrouwenspersonen.

Zie: gedragscode voor vertrouwenspersonen
 

Privacywetgeving zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming  

Zie: AVG