Bureau van Es ~ RB&B

Bureauprofiel

Wim van Es

Ik  ben sociaal psycholoog en werk sinds 1984 als trainer, trainingsontwikkelaar en opleidingsadviseur. Ik heb het vak van trainer bij CIRCON geleerd bij de beroepsgroep politie.Veel van mijn trainingen zijn gekoppeld aan beleid op HRM- en ARBO gebied. Ik kan u op een groot aantal HRM- en ARBO thema's ook adviseren.

Sinds de eind 90-er jaren ben ik steeds meer op het  terrein van de preventie van ongewenste omgangsvormen gaan werken. Ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan veilige en gezonde werkomstandigheden Ik gun iedere werknemer een werkplek waarin hij of zij niet door collega's geïntimideeerd word en draag graag bij aan het terugdringen van agressie, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie.   Ik leid ieder jaar een groot aantal vertrouwenspersonen voor medewerkers op en ben zelf sinds 2007 extern vertrouwenspersoon voor een groot aantal organisaties.

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor vertrouwenspersonen en door hen gecertificeerd als erkend vertrouwenspersoon.

 

 

Ik ben in 2007 begonnen als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag maar vervul inmiddels  ook andere vertrouwensrollen voor medewerkers. Ik ondersteun als vertrouwenspersoon conflictbegeleiding medewerkers die in conflict zijn geraakt met hun leidinggevende om andere redenen dan ongewenste omgangsvormen en ben als  vertrouwenspersoon integriteit ter beschikking voor medewerkers of clienten die  vragen hebben over mogelijk  niet integer gedrag of in het kader van een klokkenluidersregeling een melding willen doen van een misstand.

Ik werk binnen het onderwijs als vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders, en binnen de kinderopvang als vertrouwenspersoon voor ouders.

Ik werk als  vertrouwenspersoon voor cliënten in de zorg.  

Ik doe klachtonderzoek en bied organisaties  aansluiting bij mijn  klachtencommissies voor medewerkers of cliënten aan. 
 

Bureau van Es ~ RB&B

Vanaf 2002 werk ik van uit mijn eenmanszaak Bureau van Es ~ RB&B.

Via mijn bureau kunt u mijzelf maar ook andere trainers, vertrouwenspersonen, coaches, klachtonderzoekers, klachtencommmissie leden, mediators of arbodeskundigen inhuren.

Wij zijn gemotiveerd u een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren.  Onze inzet is groot en we geloven dat kwaliteit vooral tot stand kan komen als we onze expertise met die van u combineren. Wij staan volop achter de beroepscodes die voor ons werk van belang zijn en brengen deze ook actief in de praktijk.

Door de omvang van ons netwerk kunnen we ook grote opdrachten aan.

 

 

Bureauprofiel

Bij het bureauprofiel vindt u verder informatie over de volgende onderwerpen:

Type dienstverlening  

CV Wim van Es

Opgeleid bij CIRCON

In het nieuws

Beroepscodes

Klachtenregeling 

Samenwerkingspartners