Bureau van Es ~ RB&B

Coachen van individuele medewerkers

Bij de coaching van individuele medewerkers bestaat de start van het proces uit het gezamenlijk onderzoeken van de situaties waarin coachee merkt dat diens houding of vaardigheden onvoldoende effectief waren. Dit kan leiden tot een verandering in betekenisgeving en aanscherping van de coachingsvraag.

'Ui - model' van F. Korthagen

In dit proces maak ik gebruik van het op de ideeën van Bateson en Dilts gebaseerde 'ui-model' van F. Korthagen.

Door het functioneren van coachee vanuit meerdere niveaus van dit model te onderzoeken worden vaak nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling gevonden. In overleg wordt onderzocht op welk niveau de meeste winst te halen is.

Als bij de coaching het accent op versterking van vaardigheden komt te liggen kan ook gekozen worden voor coaching op de werkplek met persoonlijke feedback, wel of niet in combinatie met individuele training met acteur (en video feedback).

Gedragscode 

Ik heb mij als coach niet aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, maar handel wel vanuit de door de NOBCO opgestelde Ethische Gedragscode .

Als uw organisatie een relatie met mij als coach aan wilt gaan werk ik op basis van een uurtarief.