Bureau van Es ~ RB&B

Coachen van teams

Teamkwaliteiten 

Bij het coachen van teams staan teamkwaliteiten en teamontwikkeling centraal.

In een goed functionerend team nemen teamleden medeverantwoordelijkheid voor: het halen van teamdoelstellingen, de kwaliteit van de onderlinge interactie en voor de team-ontwikkel doelstellingen. In veel teams is deze gewenste situatie nog niet bereikt. Daar kan een grote hoeveel redenen voor bestaan, die bij de teamcoaching onderzocht, besproken en beinvloed kunnen worden.

Teamontwikkeling 

Bij de teamcoaching maak ik gebruik van de fasen van teamontwikkeling van Schutz ('wie heeft de macht', 'wie hoort er bij' en 'hoe persoonlijk gaan we met elkaar om') en de teamrollen van Belbin . 

Individuele intake gesprekken....

Teamcoaching wordt bijvoorkeur vooraf gegaan door individuele intake gesprekken met de teamleden.  Op basis van de intakegesprekken wordt een voorstel voor de omvang en de manier van coachen gedaan.  

Als uw organisatie een relatie met mij als coach wil aan gaan werk ik op basis van een uurtarief

Gedragscode 

Ik heb mij  als coach niet aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, maar handel wel vanuit de door de NOBCO opgestelde Ethische Gedragscode