Bureau van Es ~ RB&B

Conflictbemiddeling en Mediation

Conflictbemiddeling, bij conflicten in samenwerkingsrelaties, door Wim van Es

Als bij incidenten op het gebied van ongewenste onderlinge omgangsvormen (agressie, pesten, discriminatie of seksuele intimidatie) gekozen wordt voor een 'informele' aanpak waarbij dader en slachtoffer de incidenten onder begeleiding van een onafhankelijke derde willen bespreken kunt u mij inhuren als conflictbemiddelaar. Deze rol kan ik niet vervullen als ik in de vragende organisatie ook vertrouwenspersoon ben of lid van de klachtencommissie. U kunt mij ook benaderen voor bemiddeling bij andere conflicten binnen samenwerkingsrelaties. Mijn toegevoegde waarde ligt dan op het gebied van het partijen leren meer vruchtbaar met meningsverschillen en conflicten om te gaan. Ik heb geen officiele mediation opleiding gedaan en ben geen MfN register-mediator. Ik heb mijn expertise op dit terrein opgebouwd door het verzorgen van een groot aantal trainingen 'conflicthantering', 'bemiddeling bij conflicten' en 'mediation'. Ook vanuit mijn vroegere ervaring als leidinggevende en OR lid beheers ik de principes van conflictbemiddeling door een derde partij.

Mediation door een MfN register-mediator

U kunt via mij ook mediatoren inhuren die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland inhuren, bijvoorbeeld  voor de meer inhoudelijke, complexe en arbeidsrechtelijke conflicten. Uitgangspunt voor een succesvolle bemiddeling is de bereidheid van beide partijen tot een werkbare oplossing te komen. De mediator begeleidt dit proces en bewerkstelligt waar nodig voortgang door inzicht te geven in patronen van conflictescalatie. De mediator helpt conflictpartijen juist die vaardigheden in te zetten waarmee onnodige escalatie teruggebogen kan worden. Van conflictpartijen wordt een actieve opstelling verwacht. Zij bepalen zelf, eventueel binnen vooraf door de organisatie meegekregen grenzen, hoe ze het conflict zullen oplossen. Het bemiddelingsproces is vertrouwelijk. De uitkomst wordt gecommuniceerd en eventueel in een overeenkomst vastgelegd en ondertekend.

Als u overweegt mij of een MfN register-mediator in te huren voor conflictbemiddeling of mediation wordt een offerte gemaakt op basis van een uurtarief.