Bureau van Es ~ RB&B

Externe Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen (VP)

Steeds meer organisaties benoemen vertrouwenspersonen voor medewerkers, leerlingen, ouders of cliënten die in vertrouwen van gedachten willen wisselen over hoe om te gaan met uiteenlopende ongewenste, onveilige en niet integere situaties.  Soms wordt gekozen voor interne, soms voor externe vertrouwenspersonen, soms ook voor een combinatie. De overheid is van mening dat het hebben van onafhankelijke, deskundige en beschikbare vertrouwenspersonen nodig is om medewerkers tegen de ziekmakende effecten van collegiale agressie te beschermen. In het kader van de Wet Huis voor Klokkenluiders is het voor organisaties met meer dan 50 werknemers verplicht uw werknemers een onafhankelijk adviseur aan te bieden met wie zij in vertrouwen over het wel of niet melden van een misstand van gedachten kunnen wisselen.  Veel organisaties vragen de externe vertrouwenspersoon voor deze rol.

Ik ben voorstander van het combineren van de verschillende vertrouwensrollen voor medewerkers  in één persoon. Een vertrouwenspersoon voor medewerkers zou wat mij betreft benaderd moeten kunnen worden voor ongewenst gedrag, conflicten met een andere aanleiding en vragen/meldingen op het gebied van integriteit. 

Zie mijn visie op het vertrouwenspersoonschap .
 

Wil je onderzoeken of je organisatie al vertrouwenspersonen bij ons af neemt :
zie: kies je organisatie
 

'Een medewerker die een breed inzetbare LVV erkende vertrouwenspersoon raadpleegt klopt altijd aan bij het goede adres'.  VP rollen worden bij voorkeur gecombineerd.  Je kunt echter ook doorkiezen op de verschillende deelaspecten of varianten van de vertrouwensrol: 

Vertrouwenspersoon voor medewerkers:  Ongewenst gedrag (VPO)

Vertrouwenspersoon voor medewerkers:  Conflictbegeleiding bij arbeidsconflicten (VPCB)

Vertrouwenspersoon voor medewerkers:  Wet Huis voor Klokkenluiders / Integriteit (VPI)
waaronder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag richting leerlingen of kinderen in de kinderopvang

Vertrouwenspersoon voor leerlingen (en ouders / verzorgers): (VPL)

Vertrouwenspersoon voor ouders van kinderen in kinderopvang: (VP Ouders) 

Vertrouwenspersoon cllënten: (VPC)

Uiteraard zijn ook vertrouwensvrouwen ter beschikking.

De externe vertrouwenspersonen werken op basis van een uurtarief.

Jaarlijks geldt een verplichte minimum afname van 4 uur per rol.

Bij combinaties van meerdere rollen in één extern vertrouwenspersoon worden aparte afspraken over de minimumafname in uren gemaakt.

Wij houden ons de privacywetgeving zoals vastgelegd in de AVG 

Zie verder: AVG en privacy

Overige diensten voor uw organisatie op het terrein van preventie ongewenste omgangsvormen of arbeidsconflicten