Bureau van Es ~ RB&B

Intervisie: Advies en/of Begeleiding

Intervisie

Intervisie is een gestructureerde manier om met collega's of vakgenoten te leren van situaties, vragen en problemen in de dagelijkse werkpraktijk'.

Het verschilt per intervisiegroep of het accent bij de behandeling van onderwerpen op het oplossen van werkproblemen ligt, of dat de aandacht verschuift naar de manier waarop iemand als persoon (inzicht, vaardigheden, overtuigingen en emoties) op de werkvragen reageert, en zich als persoon kan ontwikkelen.

Met name voor medewerkers die functies bekleden waarbij de persoon zelf sterke invloed heeft op de manier waarop de prestatie wordt geleverd (waar de medewerker zelf 'het instrument' is ), kan het leren in intervisiegroepen een krachtige aanvulling op andere manieren van leren en opleiden zijn. Zeker als in een dergelijke training ook voldoende ruimte aan de persoonlijke kant besteed kan worden.

Het begeleiden en implementeren van intervisie in organisaties is gebaat bij een heldere start.

Ik kan u helpen bij:

 • Het implementeren van intervisie
   
 • Het begeleiden van intervisie groepen
   
 • Het begeleiden  en kwalificeren van  intervisie groepen met het doel hen na 6-8 bijeenkomsten zelfstandig verder  te kunnen laten werken. Ik leer hen dan methodes aan met behulp waarvan zij zelf werkvragen tot op het niveau van persoonlijke ontwikkelkansen kunnen bespreken en onderzoeken.
   
 • Het opleiden van uw intene  beoogde intervisiebegeleiders (Zie voor meer informatie de 'train-de-trainer' opleiding 'intervisiegroepen begeleiden of kwalificeren'
   

Gedragscode

Ik heb mij als intervisiebegeleider niet aangesloten bij de landelijke vereniging voor 'supervisie en coaching ', maar handel wel volgens de door hen opgestelde gedragscode

Als uw organisatie een relatie met mij wil aangaan op dit gebied werk ik op basis van een uurtarief