Bureau van Es ~ RB&B

Kies je organisatie

Hieronder staan de  organisaties

waarmee wij afspraken over de inzet van vertrouwenspersonen of klachtbehandelaars hebben gemaakt.

 

 

Je vindt de specifieke afspraken met jullie organisatie 

door op de link van je  eigen organisatie te klikken
 

 

COKZ

Flevoziekenhuis

Huis 73

Integratie Werk

Jordan Montessori Lyceum Utrecht

Kindergarden

Kunstkwartier

Maatwerk in Zorg

Marnix College Ede

Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind

Partners voor Jeugd 

Parts Express

PCOU / Willibrord

Utrecht Natuurlijk  (informatie over mijn vertrouwensrol staat enkel op intranet van UN)

Versa Welzijn