Bureau van Es ~ RB&B

Kies uw organisatie

Hieronder staan de  organisaties

waarmee wij afspraken over de inzet van vertrouwenspersonen of klachtbehandelaars hebben gemaakt.

 

 

U vindt de specifieke afspraken met uw organisatie 

door op de link van uw eigen organisatie te klikken
 

COKZ

Emergenz (5x)

Flevoziekenhuis

Jordan Montessori Lyceum Utrecht

Kindergarden

Kunstkwartier

Maatwerk in Zorg

Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind

Partners voor Jeugd 

Parts Express

PCOU / Willibrord

Pento

Utrecht Natuurlijk  (informatie over mijn vertrouwensrol staat enkel op intranet van UN)

Versa Welzijn

Vrijwilligerscentrale Huizen