Bureau van Es ~ RB&B

Klachtonderzoek, Klachtbehandeling en Klachtencommissie

 

Om medewerkers te beschermen tegen de ziekmakende effecten van collegiale agressie vindt onze overheid dat organisaties naast het benoemen van vertrouwenspersonen ook een goede klachtenregeling moeten hebben waarbij klachten uiteindelijk door een onafhankelijke klachtencommissie beoordeeld worden.

Een klachtencommissie hoort een klacht deugdelijk, voortvarend en vertrouwelijk te onderzoeken, en bestaat bij voorkeur uit onpartijdige, onafhankelijke en deskundige leden. Een dergelijke klachtencommissie is sluitstuk van een goede klachtenregeling . 

Als u voor een interne klachtencommissie ongewenst gedrag kiest zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid vaak enkel te garanderen door het benoemen van vervangende leden.
De investering voor het bevorderen van deskundigheid staat vaak in contrast met de geringe hoeveelheid klachten die uiteindelijk behandeld gaan worden.

Ik heb een basisopleiding voor klachtencommissies ongewenste omgangsvormen
Deze opleiding is in overleg met u op maat te maken.  

Ik kan uw interne klachtencommissie adviseren en ondersteunen

Ik kan uw klachtencommissie ondersteunen wanneer zich klachten aandienen. Door casebespreking vooraf, door coaching tijdens de behandeling van een binnengekomen klacht of door het leveren van individuele leden voor uw klachtencommissie. 

U kunt zich aansluiten bij onze externe klachtencommissie voor medewerkers .

De klachtencommissie voor medewerkers behandelt klachten over ongewenste omgangsvormen of over arbeidsconflicten. Wij hebben een externe klachtencommissie van twee leden waaronder een jurist als voorzitter. De twee leden beschikken samen over alle benodigde deskundigheden. Wij kunnen ook een derde lid uit ons netwerk in zetten, maar onze voorkeur gaat uit naar een derde lid uit uw eigen organisatie.

U kunt mij vragen klachtonderzoek te doen of een relatie met mij aangaan als klachtenfunctionaris 

U kunt zich aansluiten bij onze externe klachtencommissie voor cliënten

Bij de behandeling van klachten van clienten wordt vanwege onpartijdigheid en onafhankelijkheid voor voor een volledig extern samengestelde klachtencommissie gekozen.

Ik kan u helpen bij het maken van een passend klachtenreglement

Ik kan u helpen bij het maken van uw klachtenregelingen over ongewenst gedrag of arbeidsconflicten, of voor cliënten.