Bureau van Es ~ RB&B

Klachtenregeling

 

Bureau van Es ~ RB&B levert wat ze belooft en liefst een beetje meer.

Datgene dat geleverd wordt is altijd gebaseerd op afspraken tussen ons en opdrachtgever  en meestal beschreven in een offerte, met bijbehorende leveringsvoorwaarden.

Wij zijn aanspreekbaar op de kwaliteitsprincipes en uitgangspunten zoals opgenomen in;

de beroepscode van Develhub ( de Nederlandse Vereniging van HRD professionals in Opleiden en Ontwikkelen) 

en de gedragscode van de  Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen 

Wij respecteren de privacy van degenen die wij ondersteunen en houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens  aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

In de periode dat Bureau van Es ~ RB&B bestaat, vanaf 1-1-2002, zijn gelukkig nog geen klachten ingediend.
 

Als u desalniettemin ontevreden bent met onze dienstverlening, neem dan zo snel mogelijk contact op. 

Onze klachtenregeling is laagdrempelig en kan in vier artikelen beschreven worden:

1. Neem als u op welke manier dan ook maar teleurgesteld bent in de kwaliteit van door ons geleverde diensten zo spoedig mogelijk contact op met Wim van Es. Zie de contact informatie onder aan de pagina.
 

2. Ik zal uw klacht serieus, voortvarend (1e reactie binnen 48 uur) en uiteraard vertrouwelijk behandelen, en ga ver om samen met u tot een passende oplossing te komen. De tijd om tot een oplossing te komen bedraagt maximaal vier weken, tenzij daar met u andere afspraken over gemaakt worden. Ik verwacht de vertrouwelijkheid ook van uw kant.
 

3.  Als wij een klacht over onze rol als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag met elkaar niet tot een goede einde kunnen brengen  kunt u deze klacht voorleggen aan de Commissie van Toezicht van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Als de Commissie oordeelt dat de klacht gegrond (terecht) is kan zij het Bestuur van de LVV adviseren om maatregelen te nemen.  U vindt de klachtenregeling van de LVV hier. Stuur uw klacht naar : Secretariaat LVV Klachtencommissie, tav Fleur Havers, Postbus 2016, 7420 AA Deventer.
 

4. Als wij een klacht over het niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens niet samen kunnen oplossen heeft u altijd het recht de Autoriteit Persoonsgegevens te informeren. Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. 

 

Om kwaliteitsredenen wordt door mij ook een klachtenregistratie systeem bij gehouden.