Bureau van Es ~ RB&B

Klachtonderzoek

Klacht- of Integriteitsonderzoek

U kunt mij benaderen voor het doen van onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van klachten van medewerkers over ongewenst gedrag. Ik doe een dergelijk onderzoek onafhankelijk, onpartijdig en deskundig. U kunt van mij verwachten dat ik beoordeel of de klacht gegrond is en dat ik u een advies geef over de te nemen maatregelen. Vaak is het nodig het onderzoek met twee of drie mensen te doen,  Ik kan een meer onderzoekers leveren, een derde onderzoeker die plaats neemt in een commissie  kan ook een niet betrokken medewerker uit uw eigen organisatie zijn.

u kunt mij ook vragen om advies over cultuuronderzoek of het opnemen van vragen over ongewenste omgangsvormen in uw RIE of MTO 
 

Als uw organisatie een relatie mij als klachtonderzoeker aan wil gaan werk ik op basis van een uurtarief.  

 

Onze klachtenonderzoekers houden zich aan de privacywetgeving (AVG)