Bureau van Es ~ RB&B

Je (u) zoekt contact met de vertrouwenspersoon

Mijn bureau levert vertrouwenspersonen aan meerdere organisaties

Al het vertrouwenswerk doe ik in opdracht van organisaties.  Ik werk vooralsnog niet voor particuliere opdrachtgevers.

De samenwerkingsafspraken die ik maak kunnen per organisatie verschillen.
 

 

 

De vertrouwenspersonen werken voor medewerkers, leerlingen, ouders van leerlingen, cliënten,  en ouders van kinderen in de kinderopvang

Voor de ene organisatie vervullen we slechts één vertrouwensrol, voor andere organisaties meer. Ook kunnen de afspraken per rol  voor verschillende organisaties net iets andere accenten hebben. 
 

De vertrouwenspersonen zijn ter beschikking om je (u) : 

Onafhankelijk en in vertrouwen de gelegenheid te geven je (uw) verhaal te doen.

Sparringpartners te bieden die vanuit hun ervaring en deskundigheid  mee denken over passende oplossingen.

 

De vertrouwenspersonen werken zorgvuldig en partijdig  en houden zich aan de AVG: 

De vertrouwenspersonen gaan uiteraard zorgvuldig met je (uw) belangen om, ze houden zich aan hun beroepscode.

Vertrouwenspersonen zijn ook partijdig, ze zijn er vooral voor degene die als eerste  een beroep op hen doet.

Als meerdere partijen bij één conflict een beroep op de vertrouwenspersoon doen wordt een tweede (of zonodig derde) vertrouwenspersoon ingezet. 

Vertrouwenspersonen respecteren de privacy wetgeving en houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

Klik hier voor het overzicht van organisaties waarmee ik  afspraken heb