Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon Cliënten bij Pento

Wim van Es

Ik ben bij Pento vertrouwenspersoon voor cliënten, maar ook klachtenfunctionaris voor cliënten. 

Als vertrouwenspersoon ondersteun ik cliënten die klachten hebben over de zorgverlening of over de manier waarop zij zich behandeld voelen , om in overleg met Pento een passende oplossing te vinden. 

Ik doe mijn werk in overleg met de cliënt die een beroep op mij doet, zelfstandig en onafhankelijk. Als vertrouwenspersoon ben ik 'partijdig' , ik ben er voor u.  U kunt mij kosteloos benaderen.

Als klachtenfunctionaris onderzoek en beoordeel ik de gegrondheid van een klacht en geef een advies aan de bestuurder van Pento over hoe ik vind dat het beste op de klacht gereageerd kan worden. De bestuurder beslist welke maatregelen Pento naar aanleiding van het onderzoek neemt.  Als klachtenfunctionaris ben ik neutraal, ik onderzoek het verhaal van beide kanten.

Wanneer deze rollen elkaar bijten wordt een tweede vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris ingezet. 

Op de rest van deze pagina ga ik in op mijn rol als vertrouwenspersoon voor cliënten

 

U bent cliënt van Pento of belangenbehartiger van de cliënt en heeft een klacht

Als u ontevreden bent met de zorgverlening door Pento of als u ontevreden bent over de manier waarop een medewerker van Pento u heeft behandeld, is het advies van Pento om uw klacht direct met de betreffende medewerker of de directeur van de Pento locatie op te lossen. In een direct gesprek kan de klacht meestal in gezamenlijkheid en tevredenheid worden opgelost. Deze route werkt het snelst en is meestal prettig voor beide partijen.

Als u tegen een dergelijk gesprek op ziet, of denkt dat een dergelijk gesprek niet zinnig is, heeft u bij Pento de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon om hulp te vragen.
 

Als vertrouwenspersoon kan ik u:

  • Ondersteunen door u een luisterend oor en morele steun te bieden
  • Helpen onderzoeken wat mogelijke oplossingen kunnen zijn en eventueel samen met u in gesprek gaan met de betreffende medewerker en/of de directeur 
  • Informeren over uw rechten als cliënt van Pento
  • Adviseren
  • Praktische hulp bieden bij het indienen van een klacht bij Pento
  • Op een andere wijze ondersteunen of begeleiden naar verdere hulp die nodig is om het door u gemelde onrecht ongedaan te maken of te verwerken 
     

De gesprekken die wij samen voeren zijn vertrouwelijk.

Op jaarbasis geef ik Pento inzicht in de onderwerpen waarover geklaagd is, de mate waarin de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, en datgene dat Pento kan doen om uw type klacht in de toekomst te voorkomen.

Ik probeer de terugkoppeling naar Pento op zo'n manier te doen dat de informatie niet naar u te herleiden is als u dat niet zou willen.

 

Mijn achtergrond 

Ik ben 61 jaar, sociaal psycholoog en heb een eigen bureau voor training, advies en vertrouwenswerk.  Ik werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties, ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en door hen gecertificeerd als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.  Verder verzorg ik  trainingen voor vertrouwenspersonen en behandel ik klachten van medewerkers, leerlingen en cliënten vanuit een klachtencommissie. Meer informatie over mijn werk en achtergrond vindt u in de taakbalk.  Mijn CV is bij het bureauprofiel opgenomen.
 

Ik ben te bereiken via telefoonnummer 06-22540677

Omdat ik ook veel train neem ik overdag de telefoon niet altijd op. Als u mijn voicemail in spreekt en uw telefoonnummer achter laat bel ik u zo snel mogelijk terug. Dat is des te gemakkelijker als ik u ook 's avonds thuis mag bellen. U kunt ook contact leggen via de e-mail. Mijn contactgegevens staan onder aan deze pagina.

 

  

Wim van Es