Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon bij Versa Welzijn

 

Voor Versa Welzijn bieden wij vertrouwenspersonen voor cliënten en voor medewerkers. 
 

Wim van Es 

Ik ben Wim van Es en werk met ingang van 1 oktober 2016 als vertrouwenspersoon voor deelnemers en gebruikers van de dienstverlening van Versa Welzijn.  

Met ingang van 1 januari 2017 ben ik als vertrouwenspersoon ook ter beschikking voor medewerkers van Versa Welzijn.  

Ik zal echter nooit twee partijen in eenzelfde conflictsituatie ondersteunen. In een dergelijke situatie zal ik degene die zich het laatste aanmeldt doorverwijzen naar een tweede vertrouwenspersoon. 

Ik doe mijn werk in overleg met de cliënt of medewerker  die een beroep op mij doet, zelfstandig en onafhankelijk.  U kunt mij kosteloos benaderen.

Als u dat graag wilt kunt u via mij ook een vertrouwensvrouw voor de ondersteuning vragen.
 

Onze vertrouwenspersonen houden zich aan de privacywetgeving (AVG)

Als wij u ondersteunen geven wij vooraf aan welke persoonsgegevens wij tijdelijk vastleggen en vragen u uw toestemming daarvoor
 

Vertrouwensrol voor cliënt of belangenbehartigers (*) van cliënten

Als u ontevreden bent met de dienstverlening  door Versa Welzijn of als u ontevreden bent over de manier waarop een medewerker, vrijwilliger of stagiar(e) van Versa Welzijn u heeft behandeld,  is het advies van Versa Welzijn om uw klacht direct met de betreffende medewerker te proberen op te lossen. In een direct gesprek kan de klacht meestal in gezamenlijkheid en tevredenheid worden opgelost. Deze route werkt het snelst en is meestal prettig voor beide partijen. 

Als u tegen een dergelijk gesprek op ziet, of denkt dat een dergelijk gesprek niet zinnig is, heeft u bij Versa Welzijn de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon om hulp te vragen.

U kunt ook contact met de vertrouwenspersoon op nemen als u het gesprek over  de klacht met de medewerker heeft gevoerd maar wanneer de uitkomst voor u onbevredigend is.

Ik denk met u mee over volgende stappen en kan u daarbij ook ondersteunen.

(* Het recht om een klacht in te dienen komt ook toe aan uw wettelijk vertegenwoordiger, uw nabestaanden, natuurlijke personen die door u zijn gemachtigd en aan instellingen en organisaties die van de diensten van Versa Welzijn gebruik maken)

Kies voor meer informatie en de manier waarop u mij kunt bereiken voor de pagina achter deze link 
 

Vertrouwensrol voor medewerkers, stageairs of vrijwilligers

Soms gebeuren er dingen op het werk waar je je niet prettig bij voelt maar die je wellicht moeilijk vindt om te bespreken. Misschien heb je dan het gevoel dat je er helemaal alleen voor staat. Juist voor dit soort situaties heeft Versa Welzijn een externe vertrouwenspersoon. 

Je kunt om meerdere redenen een beroep op mij doen.  Kies voor meer informatie en de manier waarop je mij kunt bereiken voor één van de drie onderstaande aanleidingen: 

  1. Je wordt geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag door collega's of leidinggevenden, zoals bijvoorbeeld agressie, (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie
     
  2. Je wilt overleggen met een onpartijdige buitenstaander over ongewenst gedrag door cliënten, familie van cliënten of bezoekers
     
  3. Je wilt overleggen met een onpartijdige buitenstaander over niet integer gedrag van collega's, klokkenluidersregeling

 

Bereikbaarheid en Achtergrond

Informatie over de manier waarop je mij kunt bereiken en over mijn achtergrond vind je op de gekozen pagina's.