Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon bij Parts Express

 

Vertrouwenspersonen voor medewerkers van Parts Express

Eerste contact met Wim van Es

Ik werk vanaf 1-10-2016 als extern vertrouwenspersoon voor jullie organisatie.  Ik vind het belangrijk bij te dragen aan gezonde, veilige en eerlijke werkomstandigheden. 

Ik werk samen met jullie interne vertrouwenspersonen en Sharita Joeglal - Sewdoelare.  

Via mij kun je ook contact vragen met een externe vertrouwensvrouw. 

Aan het inschakelen van een vertrouwenspersoon zijn voor medewerkers geen kosten verbonden. Wij worden voor ons werk betaald door Parts Express maar doen het vertrouwenswerk zelfstandig en onafhankelijk.

Het eerste contact vindt telefonisch of per e-mail plaats.
 

Onze vertrouwenspersonen houden zich aan de privacywetgeving (AVG)

Als wij u ondersteunen geven wij vooraf aan welke persoonsgegevens wij tijdelijk vastleggen en vragen u uw toestemming daarvoor
 

Waarvoor kun je vertrouwenspersonen (m/v) voor medewerkers raadplegen ? 

Medewerkers van Parts Express  kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht voor informatie, advies en overige hulp in situaties waarin er sprake is van:

1 - Klachten over de wijze waarop in het werk met je persoonlijke belangen wordt om gegaan

Je kunt de vertrouwenspersoon als sparringpartner gebruiken. Start bij de interne vertrouwenspersoon.  Hij kan je ook naar mij doorverwijzen.

2 - Ongewenst gedrag als bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, discriminatie

Je doet een beroep op de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Start bij de interne vertrouwenspersoon.  Hij kan je ook naar mij doorverwijzen.  Neem direct contact met mij op als je ondersteuning wilt van een externe vertrouwensvrouw.

3 - Niet integer gedrag van collega's, vermoeden van misstanden of onregelmatigheden  

Je doet een beroep op de vertrouwenspersoon integriteit / functionaris klokkenluiders  in het kader van de regeling omgaan met melden vermoeden missstand of onregelmatigheid.  Voor deze meldingen kan je mij direct benaderen. Ik kan je helpen met het doen van een melding en als nodig kan je ook via mij melden 

Als je op een van de drie links hierboven door klikt kom je op pagina's  met meer specifieke informatie over wat je van de vertrouwenspersonen bij die rol mag verwachten.  
 

Bereikbaarheid en Achtergrond

Informatie over de manier waarop je mij kunt bereiken vind je op de hierbovengenoemde pagina's 1, 2 en 3. Daar vind je ook informatie over mijn achtergrond en over mijn rol..
 

Ondersteuning van twee partijen die met elkaar in conflict zijn geraakt 

In theorie is het denkbaar dat twee partijen die onderling in conflct zijn geraakt beiden een beroep doen op een vertrouwenspersoon.  Omdat ondersteuning door een vertrouwenspersoon vertrouwelijk en partijdig is zal in een dergelijke situatie een 2e  vertrouwenspersoon gevraagd worden om de andere partij te helpen.

 

Jaarlijkse terugkoppeling van vertrouwenspersonen  naar Parts Express 

Vertrouwenspersonen brengen  ieder jaar  een verslag uit over de aard van de ondersteuning en achterliggen-de conflictfactoren.  Parts Express kan daar mee volgen waarvoor een beroep op vertrouwenspersonen wordt gedaan  en kan na gaan in hoeverre een bepaald type conflict voorkomen kan worden door bestaand beleid aan te scherpen of nieuw beleid te maken. De inhoud van het verslag is niet  tot individuele medewerkers te herleiden.