Bureau van Es ~ RB&B

Klachtonderzoek

Klachten- of feitenonderzoek

U kunt mij benaderen voor het doen van onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van klachten van medewerkers of cliënten. Ik doe een dergelijk onderzoek onafhankelijk, onpartijdig en deskundig. U kunt van mij verwachten dat ik beoordeel of de klacht gegrond is en dat ik u een advies geef over de te nemen maatregelen. Vaak is het nodig het onderzoek met twee mensen te doen,  Ik kan een tweede onderzoeker leveren, de tweede persoon kan ook iemand van uw afdeling HR of P&O zijn.

Als uw organisatie een relatie mij als klachtonderzoeker aan wil gaan werk ik op basis van een uurtarief.  

 

Onze klachtenonderzoekers houden zich aan de privacywetgeving (AVG)