Bureau van Es ~ RB&B

Ondersteuning door professionele trainingsacteurs

 

Acteurs zijn onmisbaar bij vaardigheidstrainingen

Voor het toerusten van deelnemers aan de training op het niveau van gedragsvaardigheden werk ik  met acteurs in de rol van bijvoorbeeld  klant, ondernemer, agressor of medewerker.

Versterking van ieders persoonlijke stijl

Deelnemers onderzoeken kwaliteiten en vebeterpunten in hun eigen stijl van handelen door te oefenen met een acteur als tegenspeler. De acteur kan ook gebruikt worden om nieuw gedrag dat in het verlengde van de trainingsdoelstellingen ligt uit te testen. Het gedrag van de acteur staat niet vast maar is beïnvloedbaar en mede afhankelijk van de aanpak van de deelnemer. In de nabespreking is er telkens de mogelijkheid met elkaar te onderzoeken waar de eigen stijl van de deelnemer gunstig op de beoogde doelstellingen heeft gewerkt en waar mogelijk nog verbeterpunten liggen. In de nabespreking wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van de deelnemer en de acteur, en de waarnemingen van de andere cursisten en de trainer. De trainer leidt de nabespreking en richt de conclusies op persoonlijke feedback en ook voor collegadeelnemers toepasbare inzichten.

FactorVeermans Trainingsacteurs

Ik betrek mijn trainingsacteurs vooral van het bureau FactorVeermans Trainingsacteurs

Organisatiespecifiek en aansluitend bij persoonljke ontwikkelvragen

Om zo realistisch mogelijke simulaties te maken, zijn organisatiespecifieke voorbeelden nodig. Deze worden waar mogelijk in de fase van de trainingsontwikkeling ‘speelbaar’ gemaakt en overgedragen aan de acteurs. Daarnaast wordt in de training ook gewerkt met door deelnemers zelf ingebrachte casuïstiek die aansluit bij persoonlijke ontwikkelvragen. Eigen werkvragen worden vertaald in een simulatie en ter plekke geoefend.