Bureau van Es ~ RB&B

Ondersteuning van uw vertrouwenspersonen

Mijn certificering verloopt in 2023

 

 

Ik  heb in 2022 en 2023 mijn vertrouwensrol voor 17 organisaties afgebouwd en overgedragen.

U kunt mijn nog wel benaderen voor ondersteuning van uw vertrouwenspersonen