Bureau van Es ~ RB&B

Ontwerpen van trainingen mbv Actiecyclus

Doorloop de hele actiecyclus

Bij het ontwerp van trainingsprogramma’s probeer ik de kloof tussen opleiding en toepassing te overbruggen door te werken met een cyclisch design: de actiecyclus.

De gedachte achter de actiecyclus is dat deelnemers pas echt iets leren als ze de gehele cyclus hebben doorlopen.
 

Besteed voldoende aandacht aan toepassing in de praktijk

In de traditionele aanpak van een eenmalige cursus komt men vaak niet verder dan component 1 (conceptvorming) en component 2 (uitproberen). Daarna valt er een gat en moeten de deelnemers maar zien hoe zij in hun eigen praktijk met de stof aan de slag gaan of niet. Dit afbreukrisico wil ik in mijn trainingen zoveel mogelijk vermijden. Daarom  zoek ik bij  de programmaontwikkeling telkens  naar mogelijkheden hoe de afspraken over component 3 (doen) zo gemaakt kunnen worden, dat deelnemers al met gerichte voornemens de training inkomen en de trainingsbijeenkomsten afgesloten worden met persoonlijke voornemens en opdrachten.

Zorg dat op toepassing in de praktijk ook weer gereflecteerd wordt

Component 4 van de actiecyclus omvat de terugkoppeling van de resultaten (reflecteren). Afhankelijk van trainingsonderwerp,  doelgroep en de keuze voor wel of geen maatwerk, kan bekeken worden hoe dit reflecteren (als onderdeel van resultaatgericht opleiden) het beste vorm gegeven kan worden. Meestal wordt de uitkomst van het reflecteren kort  besproken in de volgende opleidingsbijeenkomst. Daar kan ook aandacht besteed worden aan het bespreken van werkvragen en het zoeken en uittesten van oplossingen alvorens aan het volgende programmaonderdeel begonnen wordt. Om het reflecteren te bevorderen kan ook met schrijven van persoonlijke ontwikkelplannen  en coachbijeenkomsten gewerkt worden.