Bureau van Es ~ RB&B

Opdrachtgevers

Overheid

Opdrachtgevers zijn 'ingedeeld in'  gemeenten, milieu- en omgevingsdiensten, ministeries, organisatie die oorspronkelijk aan ministeries gekoppeld waren, politie, provincies, rechtbanken, rijksinspecties. veiligheidsregio's  en waterschappen.

Brandweer 

Amsterdam-Amstelland 

Gemeenten

 • Gemeente Utrecht: Afdelingen en Diensten
              Burgerzaken en Gemeentebelastingen
              Maatschappelijke Ontwikkeling
              Ondersteuning
              Secretarie
              Stadswerken
              Loopbaancentrum Utrecht (vh: 't Bureau voor Personeelsontwikkeling) )) )  )

          Aan Utrecht gelieerd
              Accountantsdienst
              Bibliotheek Utrecht
              Centraal Museum Utrecht
              Muziekcentrum Vredenburg
              (Het) Utrechts Archief

 •  

 • Gemeente Achtkarspelen: vertrouwenspersonen
 • Gemeente Amsterdam: Dienst Milieu en Bouwtoezicht
 • Gemeente Apeldoorn: Dienst MMO, Afdeling Arbo en P&O
 • Gemeente Barneveld, vertrouwenspersoon
 • Gemeente Bergen: Afdeling Arbo en P&O
 • Gemeente Ede, vertrouwenspersoon
 • Gemeente Cromstrijen
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Geldermalsen
 • Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
 • Gemeente Hoogeveen: Dienst Veiligheid
 • Gemeente Kerkrade: Afdeling Arbo en P&O
 • Gemeente Leeuwarden: vertrouwenspersoon
 • Gemeente Leiden: sector Stadstoezicht
 • Gemeente Maasdonk
 • Gemeente Nijkerk: afdelingen VVH en Infra & Wijkbeheer
 • Gemeente Purmerend
 • Gemeente Sittard
 • Gemeente Veere
 • Gemeente Wageningen
 • Nofa gemeenten in Noord Oost Friesland 

Koninklijke Marechaussee 

 • Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart 

 

Milieu- en omgevingsdiensten

 • Milieudienst Midden-Holland
 • Milieudienst Noord West Utrecht
 • Milieudienst Regio Eindhoven
 • Omgevingsdienst West Holland
   

 Ministeries

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Oorspronkelijk) aan de overheid gelieerd

 • Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
 • Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
 • Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Rijksdienst voor het Wegvervoer
 • RIZA

Overig

 • Algemene Rekenkamer
 • Autoriteit Financiele Markten
 • GGD
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid
 • VNG Academie
   

Politie

 • Politie Academie (en diverse voorgangers)
 • Regio Politie korpsen (en diverse voorgangers)
 • Gemeentelijke politiekorpsen
   

Provincies

 • Provincie Flevoland: Afdeling Milieubeheer
 • Provincie Gelderland: Dienst Milieu en Water
 • Provincie Groningen
 • Provincie Noord-Holland: Directies SVT en Beleid
 • Provincie Limburg
 • Provincie Utrecht: Afdeling Personeel & Organisatie
 • Provincie Zeeland: Afdelingen POI, Facilitaire Dienst, Infrabeheer, Ruimte Milieu en Water
   

Rechtbanken

 • Rechtbank Dordrecht
 • Rechtbank Groningen
 • Rechtbank Utrecht
   

Rijksinspecties

 • Agentschap Telecom
 • Inspectie voor Leefomgeving en Transport
 • Inspectie SZW
 • Inspectie van het Onderwijs
 • Inspectie Veiligheid Defensie 
 • Inspectie Veiligheid en Justitie
 • Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
 • Rijkswaterstaat
 • Samenwerkende Inspectiediensten / Inspectieraad
   

Veiligheidsregio's 

 • Zuid-Holland Zuid
   

Waterschappen (+)

 • Aa en Maas
 • Brabantse Delta
 • Hunze en Aa's
 • Reest en Wieden
 • Regge en Dinkel
 • Rijn en IJssel
 • Vallei en Eem
 • Vechtstromen
 • Waternet