Bureau van Es ~ RB&B

Raken, Bewegen & Bekwamen

 

Ons motto

'Raken, Bewegen & Bekwamen' komt voort uit het gedachtegoed van Kurt Lewin over gedragsverandering in groepen.

Kurt Lewin

Kurt Lewin was psycholoog die leefde van 1890 - 1947, en wordt als een van de grondleggers van het leren in trainingsgroepen beschouwd. De drieslag waar Lewin mee werkte was 'Unfreeze-Move-Refreeze'. 

Lewin redeneerde als volgt: Het losmaken van huidige en vaak vast zittende opvattingen ('Unfreeze'), is in zijn ogen een belangrijke voorwaarde voor het leren en veranderen. Pas als iemand beseft dat zijn huidige vaardigheden of overtuigingen ontoereikend zijn, zal hij bereid zijn deze aan te passen of nieuwe vaardigheden te verwerven ('Move'). Door het opdoen van succeservaringen en deze ervaringen te bekrachtigen kunnen de aangepaste vaardigheden of overtuigingen zich weer vastzetten ('Refreeze'). 

'Raken, Bewegen & Bekwamen'

Het is in mijn trainingen sinds 1984 vaak gelukt om deelnemers 'in beweging te krijgen'.  

Vergelijking van de eigen stijl met die van collega's, of met tips uit praktijkmodellen zorgt voor impulsen voor verbetering.

In oefensituaties ervaren wat goed gaat en waar nog winst mogelijk is zorgt voor impulsen voor verbetering.

Reflectie met acteur, collega deelnemers en trainer kan handvatten geven om de verbetering te concretiseren en in een volgende simulatie daadwerkelijk uit te testen.

Het actief werken met voornemens voor de eigen praktijk en het benutten van  herkansingen op terugkomdagen,  vergroot de kans op integratie van het geleerde in de eigen stijl van de deelnemer.

Zinvol en dankbaar 

Als je op relevante onderwerpen  traint,  en je samen met acteur en deelnemers in een leerzame dynamiek terecht komt, kan het vak van trainer heel zinvol en dankbaar zijn.