Bureau van Es ~ RB&B

Samenwerkingspartners

Netwerk

Ik heb  een zeer gevarieerd en uitgebreid netwerk van trainers, ontwikkelaars, programma bouwers, adviseurs HRM en ARBO,  vertrouwenspersonen, leden van klachtencommissies, mediators en coaches. Middels dit netwerk kunnen ook omvangrijke opdrachten uitgevoerd worden en kan op bijna iedere specialistische vraag een passend aanbod gedaan worden. Inzet van netwerkpartners gebeurt uiteraard enkel na overleg met de opdrachtgever. Netwerkpartners opereren, behoudens andere afspraken, onder verantwoordelijkheid van Bureau van Es ~ RB&B.

Ik werk de afgelopen jaren vooral samen met 

Samenwerkingspartners nader bekeken

Adviespraktijk David en van Wezel: Pepita David en Ingrid van Wezel 
Ik werk met Pepita en Ingrid vooral samen in hun rol van gecertificeerde extern vertrouwenspersoon. Daarnaast zijn zij een goed verwijsadres voor mediation en traumabegeleiding.

 

A&O Groep
De A&O is bureau dat gespecialiseerd is training, teamontwikkeling, inspiratielezingen, organisatieontwikkeling en - coaching. Ik werk met hen samen voor training en advies op het terrein van Arbo en HRM.  Ik richt mij in het bijzonder op vertrouwenspersonen en klachtencommissies. 

 

Advocatenkantoor TeRecht: Wilma Breddels

Wilma is advocaat sinds 1995. Ze heeft onder andere arbeidsrecht als specialisatie en is als mediator aangesloten bij het Nederlands Mediation Instituut.  Wilma werkt met mij samen in onze onafhankelijke klachtencommissies voor medewerkers (ongewenste omgangsvormen en arbeidsconflicten) of voor  cliënten.

 

Cor van Duinhoven

Ik werk met Cor samen als  gecertificeerd vertrouwenspersoon en klachtencommissielid.  Daarnaast heeft Cor een enorme kennis op het gebied van verzuim en re-integratie en de snel veranderende wetgeving hierbij.  
 

Centrum Vertrouwenspersoon Plus

Ik werk met Anton de Leeuw en Lilian Vermeulen samen als gecertificeerde vertrouwenspersonen.
 

Emergenz

Emergenz heeft een landelijk netwerk en biedt onder andere traumaopvang & nazorg (24 x 7),  EMDR,  bedrijfsmaatschappelijk werk,  vertrouwenspersonen en klachtencommissies aan.  Ik werk voor Emergenz als klachtencommissielid, als vertrouwenspersoon en coördinerend vertrouwenspersoon voor een aantal branches.

 

Etop ArboAcademie en Advies  :

Etop ArboAcademie is aanbieder van een groot aantal praktische arbo opleidingen.  Etop begeleid ook organisaties met passende advies op arbogebied. Het doel daarbij is zelfredzaamheid.. Ik verzorg voor Etop de basismodule voor vertrouwenspersonen en andere trainingen op het gebied van de preventie van psychosociale arbeidsbelasting.

 

FactorVeermans: Specialist in ervarend leren

Factor acteurs is sinds 2004 de nieuwe naam voor Actron, de senior onder de acteursbureaus. Factor acteurs levert acteurs voor: gedragssimulaties bij training en assessment, het regie model voor grotere groepen, acts en scènes op maat voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsvideo, en de training ‘de manager als regiseur’. U kunt Factor ook inhuren voor sparren ( 1-op-1 'performance verbetering').  Eind 2011 is Factor acteurs samen gegaan met Veermans acteurs. De bureaus bundelen inmiddels 30 jaar expertise.

 

Hans Huijzer: Huijzer Interactie Training (HIT) en aanbieder van een schitterende gite in de Pyreneeën

Ik werk met Hans samen op de trainingen voor rijksinspecteurs. Naast zijn werk in Nederland verzorgt hij ook trainingen in Zuid-Frankrijk. Trainingen daar worden gehouden in een setting die uitnodigt tot reflectie, ontwikkeling, ontspannen en genieten. De kosten hoeven niet veel hoger te liggen dan voor een training ‘op de Veluwe’

 

M-arc: Marc Vermeulen

Met Marc werkte ik jaren samen voor de ESSO SOS trainingen die  in Belgie en Luxemburg worden gegeven. Voor grensoverschrijdende opdrachten kan ik nog steeds een beroep op hem doen en kunnen Vlaams-, Frans– en Duitstalige trainers en acteurs worden ingezet. Marc biedt in Mechelen een prima vergaderruimte 'magical meeting loft'  aan. Op good2CU vindt je alle informatie. 

 

Van Overbeek de Meyer cs, advocaten en mediatiors: Brigitte Siesling

Brigitte is oprichter en mededirecteur van Van Overbeek de Meyer (1999). Ze is advocaat arbeidsrecht, MfN registermediator en voorzitter van diverse klachtencommissies. Ik werk met Brigitte samen in onze onafhankelijke klachtencommissies voor medewerkers en/of cliënten.

 

Vertrouwensmensen.nl

Vertrouwensmensen.nl is een landelijk netwerk van 19 onafhankelijke en gercertificeerde vertrouwenspersonen. Individueel en gezamenlijk dragen we zorg voor onze deskundigheid.