Bureau van Es ~ RB&B

Tarieven

Bureau van Es ~ RB&B hanteert de volgende tarieven:

 

Belast met 0%  BTW

Ontwikkeling training maatwerk  (*) € 600 per dagdeel
Training € 600 per dagdeel
Beamer € 30 per dagdeel
Beamer + video € 50 per dagdeel

 

(*) soms zijn één of meer dagdelen ontwikkeling nodig om tot maatwerk te komen.  

Dit type ontwikkeldagdelen die direct aan de uitvoering van de training gekoppeld zijn worden belast met 0% BTW.

 

Belast met 9% BTW

Trainingsacteur   € 380 per dagdeel 

 

Belast met 21% BTW

Ontwikkeling (*) € 150 per uur
Advies (*) € 150 per uur
Klachtencommissie (*) € 150 per uur
Klachtonderzoek (*) € 150 per uur
MfN registermediator (*) € 150 per uur
Vertrouwenspersonen (*) € 125 per uur
Klachtenfunctionaris (*) € 125 per uur
Conflictbemiddeling (*) € 125 per uur
Coaching (*) € 125 per uur
Intervisie begeleiding (*) € 125 per uur

 

(*) Zie toelichting op tarieven hieronder voor informatie over:

een wel of niet betaalde intake (bv betaald bij coaching, conflictbemiddeling en mediation)

en het wel of niet gelden van een eenmalige - (klachtencommissie) of jaarlijkse (vertrouwenspersoon) minimum afname.

Verder zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing . 

 

Toelichting op tarieven training en trainingsontwikkeling:

Eerste kennismakend gesprek en offerte geen kosten.

Na oriëntatie en kennismaking kunt u besluiten wel of niet een offerte aan te vragen.

Het budget voor ontwikkeling om tot maatwerk te komen wordt uitgedrukt in dagdelen en het aantal in rekening te brengen dagdelen wordt in overleg bepaald. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Bureau van Es ~ RB&B ook altijd bereid is zelf een bijdrage aan de ontwikkelkosten te leveren. Ook kunnen afspraken gemaakt worden voor het vervaardigen van specifiek op uw organisatie toegesneden materialen. Wanneer in dat geval met 'derden' samengewerkt moet worden, wordt een aparte prijsopgave gedaan.

Enkele dagdelen ontwikeling die direct aan de uitvoering van  training gekoppeld zijn en als doel hebben tot maatwerk te komen worden niet belast met BTW.  Een aparte ontwikkelfase, los van de directe uitvoering van de training, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van lesmateriaal  is belast met 21% BTW.

Om tijdens een training voldoende individuele spreektijd en oefentijd over te houden wordt doorgaans met groepen van 6 - tot - 9 deelnemers gewerkt.

Bij maatwerk trainingen verzorgt de opdrachtgever de trainingslocatie en daar in te huren (extra) trainingshulpmiddelen. Opdrachtgever betaalt ook de kosten voor reizen en verblijf van trainer en acteur. Zie verder onze  leveringsvoorwaarden  voor maatwerktraining. 
 

Toelichting op tarief advieswerk:

Eerste kennismakend gesprek en offerte geen kosten.

Na oriëntatie en kennismaking kunt u besluiten wel of niet een offerte aan te vragen. Ik werk volgens een uurtarief. Voor gesprekken op locatie  wordt een minimum van 2 uur in rekening gebracht.  Uren reistijd zijn voor onze rekening. Voor advieswerk dat direct verbonden is met de rol van vertrouwenspersoon die ik in uw organisatie heb wordt
€ 125 per uur gerekend.
 

Toelichting op tarieven klachtencommissie:  ondersteuning of externe leden :

Eerste kennismakend gesprek en offerte geen kosten.

Na oriëntatie en kennismaking kunt u besluiten wel of niet een offerte aan te vragen. Ik werk volgens een uurtarief.  Voor het inlezen in relevante documenten over uw organisatie wordt eenmalig 2 uur aan extra kosten gerekend.  Voor gesprekken op locatie breng ik een minimum van 2 uur in rekening. Uren reistijd zijn voor onze rekening.
 

Toelichting op tarieven aansluiting bij onze externe klachtencommissie:

Eerste kennismakend gesprek en offerte geen kosten.

Na oriëntatie en kennismaking kunt u besluiten wel of niet een offerte aan te vragen. De klachtencommissieleden werken volgens een uurtarief.  Voor aansluiting bij onze klachtencommissie geldt een eenmalige verplichte afname van 10 uur dienstverlening voor kennismaking en het voor u op maat maken van onze klachtenregelingen 'ongewenste omgangsvormen' en 'arbeidsconflicten'.  Voor gesprekken op locatie in het kader van klachtbehandeling of advies  wordt tevens reistijd in rekening gebracht tegen 50% van het uurtarief.

 

Toelichting op tarieven klachtonderzoek

Als u een eenmalig  beroep op mij doet voor klachtonderzoek werk ik op basis van het uurtarief.
 

Toelichting op tarief vertrouwenspersonen of klachtenfunctionaris :

Eerste kennismakend gesprek en offerte geen kosten.

Na oriëntatie en kennismaking kunt u besluiten wel of niet een offerte aan te vragen. De vertrouwenspersonen werken volgens een uurtarief en een verplichte jaarlijkse afname van vier uur per vertrouwenspersoon en per vertrouwensrol.  U vindt de rollen in de taakbalk bij de vertrouwenspersoon.  Het zelfde geldt als u klachtenfunctionarissen via mij wilt betrekken.

Wanneer u voor meerdere vertrouwenspersonen of vertrouwensrollen kiest, of voor een combinatie van vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris wordt uiteraard overlegd over het totaal aantal uren jaarlijks verplichte afname. Ondersteuning of onderzoek vindt in eerste instantie op afstand plaats (telefoon, e-mail) en als daar behoefte aan bestaat op het kantoor van de vertrouwenspersoon of op uw locatie.  Voor gesprekken op uw locatie wordt tevens reistijd in rekening gebracht tegen 50% van het uurtarief.

 

Toelichting op tarieven mediation, conflictbemiddeling en coaching: 

Kennismaking in de vorm van intake gesprekken worden op basis van een uurtarief in rekening gebracht.

Bij mediation worden worden de twee eerste gesprekken in rekening gebracht. Daarna zal de mediator een offerte  indienen en  besluiten betrokkenen om wel of niet  met elkaar verder te gaan. Voor gesprekken op locatie wordt een minimum van 2 uur in rekening gebracht. Uren reistijd zijn voor onze rekening. 

Bij conflictbemiddeling worden worden de twee eerste gesprekken in rekening gebracht. Daarna zal de conflictbemiddelaar een offerte  indienen en  besluiten betrokkenen om wel of niet  met elkaar verder te gaan. Voor gesprekken op locatie wordt een minimum van 2 uur in rekening gebracht. Uren reistijd zijn voor onze rekening. 

Bij coaching vindt het eerste gesprek vindt plaats met degene die gecoached wil worden (coachee) en  het tweede gesprek met diens leidinggevende. Na deze twee gesprekken doe ik een coachingsvoorstel en besluit u wel of niet met mij verder te gaan.  Stap 1 uit dit voorstel is bijna altijd een gesprek tussen coachee, diens leidinggevende en mijzelf waarin we nadere afspraken maken over de te realiseren doelstellingen, de werkwijze en het aantal gesprekken. Bij de uiteindelijke coaching werk ik met een uurtarief maar worden afspraken zoveel mogelijk op basis van dagdelen gemaakt. Bij opdrachten waarbij een dagdeel niet realistisch is wordt met bijeenkomsten van twee uur gewerkt. Uren reistijd zijn voor onze rekening.
 

​Toelichting op tarieven opzetten en begeleiden / kwalificeren van intervisiegroepen:

Eerste kennismakend gesprek en offerte geen kosten.

Na oriëntatie en kennismaking kunt u besluiten wel of niet een offerte aan te vragen. Ik werk volgens een uurtarief. Het werk wordt bij voorkeur in dagdelen gepland.