Bureau van Es ~ RB&B

Tarieven en Leveringsvoorwaarden

 

Onze opvatting over kosten van dienstverlening

Ik vind het belangrijk transparant te zijn over de kosten die door ons bureau in rekening worden gebracht.

In onze offertes wordt zo concreet mogelijk aangegeven wat u van ons kunt verwachten tegen welke vergoeding.

Ik houd er niet van 'laag binnen te komen' om vervolgens gaande de rit over 'meerwerk' te beginnen.  

Afspraak is afspraak.  

Slechts als gedurende de looptijd van een opdracht zou blijken dat als gevolg van nieuwe ontwikkelingen meer tijd besteed moet worden dan in de offerte fase door opdrachtgever en opdrachtnemer voorzien werd, neem ik de vrijheid om met u over een aanvullend budget te spreken.  Extra werk wordt uiteraard enkel na uw toestemming verricht.

Ik ben altijd bereid in de ontwikkelfase van een project mee te investeren.  

 

Tarieven en leveringsvoorwaarden 

Tarieven

Leveringsvoorwaarden

Tarieven en leveringsvoorwaarden open inschrijvingstrainingen