Bureau van Es ~ RB&B

Tarieven en leveringsvoorwaarden open inschrijvingstrainingen

Tarief per deelnemer,  groepsgrootte en privacy regelgeving 

Bij de open inschrijvingstrainingen wordt gewerkt met een tarief per deelnemer. Uit het budget dat op deze manier ontstaat organiseert Bureau van Es ~ RB&B de hele training en betaalt trainer, als van toepassing de acteur,  de arrangementskosten op de trainingslocatie,  de in te zetten trainingshulpmiddelen, het lesmateriaal en het certificaat. Over de genoemde tarieven wordt geen BTW in rekening gebracht.

Voor een ochtend-middag training,  zoals als de VP-AOV  bestaan de arrangementskosten op de traininglocatie uit: bijdrage aan huur trainingsruimte,  koffie-thee-fris en een lunch.  Voor een training van één dagdeel, zoals de VP-WD geldt het zelfde, maar zonder lunch. 

De constructie van open inschrijving biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om individuele medewerkers een bepaalde training te laten volgen. Er wordt met groepen van 5 - tot  maximaal -10 deelnemers gewerkt. Een training wordt georganiseerd wanneer vijf  deelnemers hebben ingeschreven. 

Bij open inschrijvingstrainingen worden vaak ook persoonsgegevens bijgehouden. Wij houden ons aan de principes van de AVG.  Deelnemers wordt gevraagd op basis van de privacyverklaring voor opleidingen toestemming te geven voor het bijhouden van deze persoonsgegevens.

De open inschrijvingstrainingen vinden meestal plaats in de omgeving van Utrecht of Amersfoort.

 

Aanmelding en leveringsvoorwaarden trainingen VP-AOV en VP-WD 

 1. Officiële aanmelding voor deelname gebeurt schriftelijk of digitaal. U vraagt een inschrijfformulier aan en stuurt dit  ingevuld en ondertekend weer terug naar Bureau van Es ~ RB&B . Zie de contactinformatie onder aan deze pagina. Door ondertekening geeft u tevens aan akkoord te gaan met de bijgeleverde leveringsvoorwaarden. U kunt het ondertekende formulier uiteraard ook digitaal naar wimvanes@bureauvanesrbb.nl  versturen.
   
 2. Na dat ik uw inschrijfformulier ontvangen heb,   heeft u nog 14 dagen bedenktijd waarin u de overeenkomst kan opzeggen.  Na deze 14 dagen en na uw bevestiging dat u op de gekozen trainingsdatum kunt deelnemen gaat de annuleringstermijn in.  Afzeggen van deelname aan de training tot aan vier weken voorafgaand aan de training kan zonder kosten. Afzeggen binnen vier weken resulteert in het in rekening brengen van 100% van de kosten voor de training. Het is uiteraard wel mogelijk zonder extra kosten een vervanger te sturen.
   
 3. Facturering zal direct na afloop van de training plaats vinden. De betalingstermijn is maximaal vier weken na factuurdatum. Als de betaling ook na herinnering uit blijft wordt de incasso uit handen gegeven en zal bovenop het factuurbedrag en de wettelijk toegestane debiteurenrente, incassokosten in rekening gebracht worden.
   
 4. Bureau van Es ~ RB&B heeft het recht de training te annuleren tot aan drie weken voorafgaand aan de training wanneer het minimaal aantal deelnemers niet is gerealiseerd. In geval dat de toegezegde trainer door calamiteiten de opdracht op de afgesproken dag niet kan vervullen wordt voor een deskundige vervanger gezorgd.
   
 5. Het auteursrecht van door Bureau van Es ~RB&B ontwikkeld lesmateriaal ligt bij Bureau van Es ~ RB&B. Op het lesmateriaal zal dit altijd worden vermeld. Het door Bureau van Es ~RB&B ontwikkeld lesmateraal blijft ook haar eigendom. Deelnemers mogen de ontvangen materialen wel voor eigen gebruik blijven gebruiken. 
   
 6. Bureau van Es ~ RB&B houdt zich bij al haar opdrachten aan de gedragscode van de NVO2 (Nederlandse Vereniging van HRD professionals in Ontwikkelen en Opleiden) en de gedragscode van de LVV . Onderdeel van deze gedragscodes is dat alle bedrijfsgevoelige informatie die door trainers gaande de opdracht over uw organisatie verkregen wordt als vertrouwelijke informatie wordt gezien die geheim gehouden wordt. Deze verplichting tot geheimhouding geldt ook voor de door ons ingezette acteurs.
  Bureau van Es ~ RB&B  houdt zich ook aan de principes van de AVG.  Deelnemers wordt gevraagd op basis van de privacyverklaring voor opleidingen toestemming te geven voor het bijhouden van de in deze verklaring genoemde  persoonsgegevens
   
 7. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met onze diensten dan kunt u uiteraard een klacht in dienen.

Aanmelding en leveringsvoorwaarden Vertrouwenspersoon Basistraining 

Ik verzorg deze training in samenwerking met twee andere opleidingsbureaus.  U kunt via mij uw belangstelling laten blijken.  Ik breng u vervolgens in contact met de hoofduitvoerder.  Informatie over inschrijving en leveringsvoorwaarden krijgt u via hen.