Bureau van Es ~ RB&B

Interventiegesprekken met Impact

 

Interventiegesprekken met Impact  is een vaardigheidstraining die als doel heeft deelnemers te ondersteunen bij het voeren van gesprekken met ondertoezichtstaanden over het verbeteren van naleving. 

Het accent in de training ligt op het leren door te doen. Er wordt geoefend met professionele trainingsacteurs.   De training wordt enkel als maatwerktraining verzorgd.

Ook is het mogelijk voor aanvullende bijeenkomsten te kiezen waarbij in groepen van maximaal vier deelnemers  gereflecteerd wordt op persoonlijke ontwikkeldoelstellingen onder leiding van een coach.   
 

Doelgroep

Overheidsinspectie medewerkers die onder andere tot  taak hebben om naleving bij  ondertoezichtstaanden door middel van een gesprek  te bevorderen.
Startniveau van de deelnemers wordt in overleg met opdrachtgever bepaald.
 

Doel van het deel vaardigheidstraining

Versterken van gespreksvaardigheden voor het bevorderen van naleefgedrag bij niet-weters, niet-kunners en niet-willers.

 • Versterken van vaardigheden die nodig zijn bij het leggen en houden van contact.
 • Versterken van vaardigheden in het omgaan met weerstand en het creëren van draagvlak voor verandering.
 • Versterken van vaardigheden in het voorkomen en hanteren van agressie en conflict.
   

Inhoudelijk wordt in de training aandacht besteed aan

 • Contact maken en Contact houden
 • Congruent verbaal en non-verbaal gedrag
 • Schakelen tussen niveaus van communicatie (inhoud en betrekking) 
 • Pedagogische stijl van beïnvloeding / 1e fase handhavingsbeleid
 • Persoonlijke stijlvoorkeuren 'omgaan met belangentegenstellingen'  (vragenlijst DUTCH)
 • Gespreksleiding houden mbv A-4 model 
 • E = K x A : inspelen op vragen en weerstand (actief luisteren) , maar ook overtuigend informatie geven
 • Sanctiestijl van beïnvloeding / 2e fase handhavingsbeleid
 • Omgaan met agressie en conflict: voorkomen en hanteren 
 • Verschillende types lastig of agressief gedrag herkennen en ombuigen (op het gemoed werken, kritiek op beleid, beledigen en schelden)
 • Aandacht voor veiligheid en zelfcontrole bij bedreiging

 

Mijn ervaring is dat de kans op het bevorderen van naleving door gesprekken vergroot wordt door inspecteurs die 

 • zich gedegen voorbereiden (op inhoud, gesprek en gesprekspartner);
 • zorgvuldig contact maken (en afstemmen);
 • de relatie 'schoon houden' (door storingen waar mogelijk weg te werken);
 • de bereid van de ander tot naleven expliciet beoordelen en beïnvloeden; 
 • hun gesprekken doelgericht voeren (toewerkend naar heldere afspraken voor verbetering);
 • de bereidheid hebben op eigen vaardigheden te reflecteren en feedback te zoeken.

 

Inhoud en lengte van de training: maatwerk in overleg

De training is de laatste jaren als maatwerktraining vooral verzorgd in het model: twee dagen, later in de tijd gevolgd door een terugkomdag.  Studiebelasting bij dit model is 24 uur.

Het merendeel van de trainingstijd wordt geoefend, geoefend , geoefend.......met professionele trainingsacteurs.

In de variant van deze training die ik voor de  Academie van Toezicht verzorgde  bestond de training uit negen dagdelen waarvan vier dagden voor intervisie onder leiding van een coach.  

Trainingsontwerp en hoeveelheid dagen  zijn een kwestie van overleg. 

Ik ben  zelf bereid ook mee te investeren in het komen tot maatwerk.

Voor de kosten van ontwikkeling en uitvoering verwijs ik naar onze dagdeeltarieven
 

Overheidsinspecties  

Interventiegesprekken met Impact  is een vaardigheidstraining die door mij na 2001 doorontwikkeld is uit de  oude  (CIRCON) training gedragsvaardigheden. Ik verzorg haar  sinds eind jaren '80 voor medewerkers van (rijks) inspecties en omgevingsdiensten.