Bureau van Es ~ RB&B

Competentie - of criterium - gericht Interviewen (selectie, beoordeling en ontwikkeling)

STAR methodiek gebruiken voor selecteren op en het beoordelen en ontwikkelen van competenties

Veel organisaties hebben hun functies beschreven in functie- en competentieprofielen. Tijdens voortgangsgesprekken komt dan bijvoorbeeld aan de orde in hoeverre competenties als 'stressbestendigheid' of 'plannen en organiseren' in voldoende mate beheerst worden. De STAR methodiek is een goed hulpmiddel bij het achterhalen van competentie niveaus in een gesprek, wanneer de eigen waarneming van beoordelaar onvoldoende zekerheid geeft. Bij selectiegesprekken is de informatie die via deze methodiek wordt verzameld bijna de enige bron om op te beoordelen of een competentie wel of niet voldoende aanwezig is.

Doelgroep

De training ‘competentie- of criterium gericht interviewen' is bedoeld voor leidinggevenden, HRM medewerkers en anderen die een rol spelen bij het ontwikkelen en beoordelen van of selecteren op competenties.

Doel

In deze training leert u door het toepassen van de STAR techniek een beter beeld te krijgen van competentie niveaus van uw gesprekspartner. U formuleert binnen het stramien van de STAR vooraf relevante vragen. Tijdens het gesprek komt het aan op uw gespreksvaardigheden. U leert ook te beoordelen in welke mate uw gesprekspartner in voldoende mate over de bevraagde competentie beschikt. Op deze manier kunt u de STAR methodiek ook gebruiken als belangrijk hulpmiddel bij het maken van ontwikkelafspraken.

Inhoud

  • STAR vragen: Situatie, Taak, Actie en Resultaat
  • Vraagtechnieken: sturen en volgen
  • Actief luisteren
  • Beoordelen van competentieniveaus: ORAB (observeren, registreren, analyseren, beoordelen)
  • Beoordelen van competentieniveaus: gedrag van bevraagde tijdens gesprek

Duur

Twee dagdelen tot zes dagdelen afhankelijk van overleg.

Maatwerk 

De training is enkel als maatwerktraining af te nemen. De prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven.