Bureau van Es ~ RB&B

Competentieontwikkeling en Competentiemanagement

Competentieontwikkeling en Resultaatgericht Werken

Met behulp van de principes van het competentiemanagement kunt u een succesvolle combinatie proberen te maken van het halen van resultaten en het ‘ontwikkelen van medewerkers’.
Denken en werken met competenties (kennis, vaardigheden, talenten) levert echter alleen resultaat op als inhoud en invoering goed verankerd worden in het organisatiebeleid en als er in dit proces sprake is van tweerichtingsverkeer tussen organisatie en medewerkers.

Invoering van competentiemanagement leidt tot een aanpassing van de verschillende instrumenten (functie- en competentieprofiel, selectie, begeleiding, beoordeling, beloning?) uit de HRM cyclus.
Leidinggevenden proberen de door hun afdeling te behalen doelen en resultaten te concretiseren en door te vertalen naar vooraf geformuleerde doelstellingen voor hun medewerkers. Sturing en ondersteuning van medewerkers is gericht op het halen van deze doelstellingen, en het creëren van mogelijkheden om medewerkers juist die competenties te laten ontwikkelen waardoor deze de afgesproken resultaten ook beter kunnen halen. Op deze wijze bekeken zijn competentieontwikkeling en competentiemanagement twee kanten van dezelfde medaille.

Doelgroep

Ondernemers MKB, leidinggevenden, P&O medewerkers en OR-leden.

Doel

Doelstellingen en diepgang van de training zijn afhankelijk van overleg.

Inhoud (in overleg)

  • Mogelijkheden en belang van competentieontwikkeling en -management
  • Sturen op resultaat en ontwikkeling
  • Competenties en competentieprofielen
  • Resultaatafspraken hoofdwerkzaamheden
  • Ontwikkelafspraken op competenties
  • Coachen op compentieontwikkeling
  • Resultaatbeoordeling

Duur:

Vanaf 2 dagdelen (introductie) tot 10 dagdelen (gespreid in de tijd)

Maatwerk 

De training is enkel als maatwerktraining af te nemen. De duur van de training, de studiebelasting en het startniveau van de deelnemers worden in overleg bepaald. De kosten zijn afhankelijk van de gemaakte afspraken en onze dagdeeltarieven.

Ik kan u ook adviseren over de invoering van competentieontwikkeling en resultaatgericht werken en daarbij te gebruiken personeelsontwikkelings- en beoordelings instrumenten.