Bureau van Es ~ RB&B

Eerste opvang en begeleiding na schokkende gebeurtenissen

In deze training krijgt u inzicht in het patroon van het verwerken van schokkende ervaringen, zoals bijvoorbeeld een overval of een bedreiging. Op basis van deze inzichten wordt getraind op uw rol als collega of leidinggevende bij opvang en begeleiding van medewerkers na een dergelijke gebeurtenis. Door het werken met een acteur krijgt u ook goed zicht op de  vaardigheden die nodig zijn bij gesprekken in het kader van de eerste opvang.  Tenslotte wordt aandacht besteed aan de manier waarop opvang en begeleiding het beste georganiseerd kan worden.

Doelgroep

Leidinggevenden van medewerkers die het risico lopen een schokkende gebeurtenis in hun werk mee te maken, of collega's die een extra rol spelen bij de eerste opvang. Mensen die zich oriënteren op een rol in het bedrijfsopvangteam.

Voor uw eventuele kwalificatie als bedrijfsopvanger is een meer uitgebreide opleiding nodig.
Die kunt u als maatwerktraining wel bij mij aanvragen. 

Doel

U krijgt inzicht in het verwerkingsproces en leert met de eerste opvang en begeleiding daar zo goed mogelijk op aan te sluiten.

Inhoud

  • Patroon bij een gemiddeld verwerkingsproces.
  • Eerste opvang van een medewerker of collega na een schokkende gebeurtenis.
  • Begeleiding van een medewerker na een schokkende gebeurtenis (helpen bij keuzes: 'werken', 'externe hulp')
  • Signaal detectie (van niet goed lopend verwerkingsproces) en verwijzen
  • Keuzes ten aanzien van de organisatie van opvang en begeleiding  (rolverdeling tussen: collega, leidinggevende, bedrijfsopvangteam en eventuele externen)

Duur

2 dagdelen waarvan 1 dagdeel met acteur

Maatwerk 

De training is maatwerktraining af te nemen, de prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven. .