Bureau van Es ~ RB&B

Gespreksvoering en Communicatie

Doelgroep

Mensen die hun eigen stijl van gespreksvoering willen onderzoeken en versterken.

Doel

Zicht krijgen op de kwaliteit van uw verbale en non-verbale gesprekstechnieken bij het verzamelen en geven van informatie. Zicht krijgen op de verschillende niveaus waarop tegelijkertijd gecommuniceerd wordt. Zicht krijgen op extra vaardigheden die nuttig zijn als uw gesprekspartner geemotioneerd is. Deze inzichten gebruiken om uw eigen stijl van gespreksvoering verder te ontwikkelen. Zeker ook op uw bij de intake aangegeven persoonlijke doelstellingen.

Inhoud

  • Communicatie als proces: coderen en decoderen
  • Communicatie op verschillende niveaus: inhoud en betrekking
  • Schakelen binnen het model niveaus van communicatie, metacommuniceren
  • Contact maken en contact houden Vraagstrategieen 'volgen' en 'sturen'
  • Luistertechnieken en non-verbaal aandachtgevend gedrag
  • Omgaan met emoties Geven van informatie: structuur, taalgebruik, afstemming op de ander
  • Non-verbaal overtuigend gedrag
  • Communicatie aspecten Schulz von Thun: zakelijk, expressief, relationeel en appelerend

Deze basis kan aangevuld met specifieke wensen toegespitst op bijvoorbeeld communicatie met interne of externe klanten

Duur

Vijf dagdelen aaneen, waarvan drie dagdelen met acteur

Maatwerk 

De training is als maatwerktraining af te nemen.  Duur en inhoud kunnen op uw wensen afgestemd worden. De prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven.