Bureau van Es ~ RB&B

Succesvol Interviewen

De training succesvol interviewen helpt deelnemers hun persoonlijke stijl van interviewen te onderzoeken en ontwikkelen. Het accent ligt op leren door te doen. Er wordt gewerkt met korte modellen, onderlinge oefeningen en simulaties met professionele trainingsacteurs. De training wordt enkel als maatwerktraining verzorgd.
 

Doelgroep

Mensen die hun eigen stijl van interviewen en informatie verzamelen willen onderzoeken en versterken.
Startniveau van deelnemers wordt in overleg met opdrachtgever bepaald.

Doel

Versterken  van uw persoonlijke interviewstijl bij het contact maken, informatie verzamelen en contact houden in situaties waarin emoties of weerstand bij uw gesprekspartner aan de orde zijn.  
 

Inhoudelijk wordt in de training aandacht besteed aan

 • Contact maken en eerste indruk
 • Soorten interviews (open, half gestructureerd, gestructureerd)
 • Communicatie als proces: coderen en decoderen
 • Communicatie op verschillende niveaus: inhoud en betrekking
 • Vraagstrategieën 'volgen' en 'sturen'
 • Actief luistertechnieken en non-verbaal aandachtgevend gedrag
 • Geven van informatie: structuur, taalgebruik, afstemming op ander
 • Non-verbaal overtuigend gedrag
 • Contact houden: wat te doen als het moeilijk wordt
 • Extra vraagtechnieken voor geëmotioneerde gesprekspartners
 • Gespreksleiding houden en schakelen binnen model niveaus van communicatie
 • Communicatieaspecten Schulz von Thun: zakelijk, expressief, relationeel, apellerend
 • Veel voorkomende risico's bij het verzamelen van informatie tijdens een interview

 

Thermometer Interviewvaardigheid 

Ik baseer de training op de door mij ontwikkelde thermometer interviewvaardigheid.  Delen van de thermometer zijn ook in het handboek bij de training verwerkt.  

Om de training extra meerwaarde te geven adviseer ik u de thermometer interviewvaardigheid aan te schaffen en verder voor uw organisatie op maat te laten maken. In de thermometer zijn 10 dimensies uitgewerkt in principes en technieken die van belang zijn voor het houden van goede interviews.  Medewerkers kunnen zichzelf op de 10 dimensies beoordelen en met gerichte doelstellingen de training in gaan. Na afloop kan de thermometer benut worden voor verdere persoonlijke ontwikkeling en collegiale feedback. Ten slotte kan de thermometer ook gebruikt worden bij beoordeling en begeleiding.
 


 

Inhoud en lengte van de training: maatwerk in overleg 

Een basistraining duurt bij voorkeur 5 of 4 dagdelen, waarbij de middagprogramma's in twee subgroepen gevolgd worden. Deelnemers volgen in de middag  een programma met een  trainer en trainingsacteur of een programma met een acteur-procesbegeleider. De studiebelasting is 20-16 uur.  
De training kan in overleg met u op maat gemaakt worden. Voor de kosten voor ontwikkeling en uitvoering verwijs ik naar onze dagdeeltarieven.
 

Overheidsinspecties

Ik verzorg trainingen succesvol interviewen en verhoortechnieken  sinds eind jaren '80.  Hoofdzakelijk voor medewerkers van overheidsinspecties en andere organisaties met een onderzoekstaak.