Bureau van Es ~ RB&B

Onderhandelen

Doelgroep

Mensen die voor het halen van resultaten afhankelijk zijn van de medewerking van anderen en in het samenwerkingsproces merken dat er sprake is van overeenkomstige maar ook van verschillende en soms strijdige belangen.

Doel

Zicht krijgen op de principes van het principieel en positioneel onderhandelen. Uw eigen onderhandelingsgedrag leren beoordelen op de dimensies van Mastenbroek. Deze inzichten gebruiken om uw eigen stijl te versterken. Uw bij de intake aangegeven persoonlijke doelstellingen proberen zoveel mogelijk door deze training te realiseren.

Inhoud

  • Persoonlijke stijlvoorkeuren 'omgaan met belangentegenstellingen'
  • Principes van principieel en positioneel onderhandelen
  • Sterke opstelling op inhoud combineren met zorgvuldigheid in de relatie
  • Richt je op belangen in plaats van op posities
  • Scheid mensen van het probleem
  • Sterke opstelling op inhoud combineren met flexibel zoeken naar oplossingen
  • Streef naar oplossingen in wederzijds belang, zorg dat ze aan objectieve criteria voldoen
  • Doseren van macht, pareren van machtsaanvallen en reageren op manipulatie
  • Voorbereiden op inhoud (BAZO), onderhandeling en onderhandelingspartner
  • Desgewenst: aandacht voor de (onderhandelings)relatie met de achterban

Duur

Vijf dagdelen aaneen (geen inzet acteur)

Maatwerk 

De training is als maatwerktraining af te nemen. Duur en inhoud  worden in overleg afgestemd. De prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven
Bijkomende kosten per deelnemer: ongeveer € 40 euro, voor het aanschaffen van twee boeken over onderhandelen, waarvan delen ter voorbereiding op de training doorgenomen worden..