Bureau van Es ~ RB&B

Opzetten en toetsen van eigen beleid PSA

De vernieuwde Arbowet verplicht werkgevers een beleid op te zetten en uit te voeren dat gericht is op het bevorderen van veilig en gezond werken en het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bij PSA worden de volgende factoren expliciet benoemd: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Iedere werkgever zal de risico's op PSA moeten onderzoeken en wegen. In iedere organisatie bestaat het risico op PSA en zullen in het plan van aanpak passende maatregelen genomen moeten worden om mensen tegen PSA te beschermen. Deze maatregelen dienen te voldoen aan de stand der wetenschap en professionele dienstverlening.

In de praktijk merken we dat het toch nog niet altijd even gemakkelijk is passend beleid ter beperking van PSA te ontwikkelen. Veel RI&E's bieden door de gehanteerde vraagstelling  te weinig houvast voor onderzoek en weging van die risico's. Kennis over de 'beste praktijken' worden nog lang niet in iedere organisatie in het beleid verwerkt.

Advies

Ik heb goed zicht op de beste praktijken en kan u ondersteunen uw beleid ten aanzien van de preventie van psychosociale arbeidsbelasting op niveau te  krijgen.

Workshop of Training

U kunt er ook voor kiezen de verantwoordelijken uit uw organisatie een training of workshop over de beste praktijken te laten volgen zodat gelijk in gezamenlijk overleg besloten kan worden hoe een mogelijke achterstand ten aanzien van de beste praktijken ingehaald kan worden.

Voorbeeld van de Training  'opzetten en toetsen van eigen beleid PSA '

In de training wordt ingegaan op alle vijf de genoemde PSA factoren. Het doel is u zo goed mogelijk te informeren over de wettelijke verplichtingen en u te helpen deze in bij uw organisatie passend beleid te vertalen. Eigen vragen over PSA kunnen voorafgaand aan de training worden opgegeven en worden waar mogelijk in het programma verwerkt. Wij bieden hulpmiddelen aan om uw RI&E zo goed mogelijk toe te snijden op PSA. Ook krijgt u inzicht in verdiepende vragenlijsten. Op het gebied van maatregelen geven we een overzicht van de 'beste praktijken' waar de overheid naar verwijst als zij over 'de stand der wetenschap en techniek' spreekt. We zullen u uitdagen in de training ook daadwerkelijk aan het ontwikkelen of aanscherpen van uw eigen beleid te werken.

Doelgroep

Directie, OR leden, HRM afdeling, vertrouwenspersonen, preventie medewerkers, arbo-coordinatoren.

Doel

Het kunnen opzetten van een beleid waarmee risico's op psychosociale arbeidsbelasting zoveel mogelijk beperkt worden. Herkennen van de verschillende thema's van psychosociale arbeidsbelasting. Het maken en/of aanscherpen van uw beleid en maatregelen.

Inhoud

  • Arbowetgeving en het begrip PSA (werkdruk/werkstress, agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie)
  • Actuele inzichten en kentallen over PSA problematiek
  • Aanscherping van de RI&E Maatregelen en beleid ('beste praktijken')
  • Onderzoeken en uitwerken verbetermogelijkheden voor het eigen beleid.

Maatwerk en open inschrijving

De training is als maatwerktraining of als open inschrijvingstraining af te nemen.  Inhoud en duur van de maatwerktraining wordt in overleg vastgesteld. De prijs wordt bepaald door de dagdeeltarieven.

De open inschrijvingstraining duurt 2 dagen. Voor de open inschrijvingstraining kan ik u in contact brengen met een samenwerkingspartner.