Bureau van Es ~ RB&B

Presentatievaardigheden

Doelgroep

Mensen die presentaties voor groepen verzorgen met als doel de aanwezigen te informeren of overtuigen, en die hun stijl van presenteren willen versterken.

Doel

Zicht krijgen op factoren die van invloed zijn op een succesvolle presentatie. Benutten van de inzichten van Schulz von Thun om inhoud en stijl van presenteren te versterken. Uw bij de intake aangegeven persoonlijke doelstellingen door deze training zoveel mogelijk realiseren.

Inhoud

  • Aantrekkelijkheid is een combinatie van inhoud en wijze van presenteren
  • Reduceren van spanning, spreekangst
  • Zakelijk aspect: structuur, inhoud, argumenten, voorbeelden (opzetten van uw tekst mbv de 10 stappen van de brainstormmethode) (analyse spreeksituatie en gebruik hulpmiddelen)
  • Expressief aspect: uitstraling van de presentator, geloofwaardigheid, aandacht (positie tov publiek, houding en beweging, stemgebruik)
  • Relationeel aspect: afstemming van de presentatie op de doelgroep (publieksanalyse en ingaan op vragen)
  • Appellerend aspect: invloed die presentator op het publiek wil uitoefenen (informatie overdragen, overtuigen, instrueren) (argumentatie en attitude beinvloeding)

Duur:

Vier dagdelen (2 x 2 dd met een paar weken tussenruimte, video feedback op dag 2), geen inzet acteur

Maatwerk

De training is als maatwerktraining af te nemen. Inhoud en duur worden in overleg met u afgestemd. De prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven

Bijkomende kosten per deelnemer: ongeveer € 40, voor het aanschaffen van een boek over presentatievaardighden, waarvan delen ter voorbereiding op de training door genomen worden.