Bureau van Es ~ RB&B

Preventie Interne Criminaliteit

In veel organisaties is sprake van verlies aan geld en onderling vertrouwen als gevolg van interne fraude en criminaliteit. Met de opdrachtgever wordt afgestemd welke mogelijkheden de organisatie benut om interne criminaliteit te voorkomen en op te sporen. Op basis van de gelegenheidstheorie en het criminaliteitsvoorwaardenmodel wordt samen met de opdrachtgever een training ontwikkeld waarin met leidinggevenden onderzocht wordt hoe zij de kans op interne criminaliteit binnen de eigen afdeling zoveel mogelijk verder kunnen verkleinen.

Doelgroep

Leidinggevenden

Doel

Inzicht en handvaten bieden over de rol van leidinggevenden bij de preventie van interne criminaliteit.

Inhoud:

  • Feiten over interne criminaliteit
  • Helderheid over toelaatbaar gedrag (inperking grijs gebied)
  • Selectie van medewerkers
  • Motieven voor interne criminaliteit
  • Mogelijkheden voor interne criminaliteit (fraudegevoelige procedures)
  • Benutten van interne drempels (normen en waarden, binding met het bedrijf)
  • Benuttten van externe drempels (informele en formele sociale controle)
  • Consequenties en strafbaarstelling

Er wordt met eigen ervaringen van de deelnemers gewerkt. Daarnaast wordt vanuit het bedrijf de top 10 veel voorkomende voorbeelden interne criminaliteit en de aanpak daarvan ingebracht.

Duur

In overleg (vanaf 2 dagdelen)

Maatwerk

De training is alleen als maatwerktraining af te nemen. Inhoud wordt in samenwerking met u vastgesteld en waar nodig ontwikkeld. De prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven.