Bureau van Es ~ RB&B

Train de trainer: Didactische- en trainersvaardigheden

Deze training kan om meerdere redenen verzorgd worden. Soms wil de opdrachtgever praktijkdocenten laten opleiden in 'didactische vaardigheden', of zijn trainers laten bijscholen op geselecteerde trainingsvaardigheden. Het kan ook voorkomen dat de opdrachtgever een 'train-the-trainer' programma aanbiedt in het kader van de overdracht van door ons ontwikkelde trainingprogramma’s.

De lengte en diepgang van de opleiding trainingsvaardigheden is afhankelijk van overleg. Het accent ligt op het leren door te doen. Bij voorkeur in combinatie met het bestuderen van relevante literatuur over trainersvaardigheden of didactiek. U kunt kiezen uit de volgende lijst met onderwerpen:

  • Onderwijsdidactiek (ontwerpen van lesprogramma's, leren denken in termen van doelstellingen en werkvormen)
  • Inzicht in de manier waarop volwassenen leren
  • Werkvormen gericht op beïnvloeden van inzicht, vaardigheden en overtuiging ( interactief presenteren, onderwijs-leer gesprek, groepsdiscussie, werken met opdrachten, rollenspel, clinics, praktijksimulaties met acteurs)
  • Groepsdynamica: inzicht in groepsproces en ontwikkeling van groepen
  • Het creëren van relevante normen voor training
  • Belangrijke competenties voor trainers, en competentie- ontwikkeling
  • Evalueren en verankeren

Na een basistraining kan: coaching op de werkplek plaats vinden, persoonlijke feedback gegeven worden, en kan toepassing van kennis en vaardigheden verdiept worden tijdens intervisie bijeenkomsten.

U kunt mij ook voor individuele coaching en ondersteuning van uw interne trainers benaderen

Maatwerk 

De training is alleen als maatwerktraining af te nemen. De prijs wordt bepaald door de duur en onze dagdeeltarieven.