Bureau van Es ~ RB&B

Train de trainer: Maken van Opleidingsbeleidsplan en Opleidingsprogramma's

In deze training krijgt u goed zicht op de zeven stappen die nodig zijn om een goed opleidingsbeleidsplan te maken, en daar uit afgeleide opleidingsprogramma's te ontwikkelen.

Inhoud

De stappen die aan bod komen zijn:

  1. Stel uw visie op opleidings- of HRD beleid vast.
  2. Breng de veranderbehoefte in kaart.
  3. Beoordeel welk deel van deze behoefte het beste door opleiding bewerkstelligd kan worden en welk deel door andere interventies zoals bijvoorbeeld taakverrijking, verbetering hulpmiddelen of coaching .
  4. Weeg de opleidingsnoodzaak, selecteer thema's en prioriteer.
  5. Breng per thema de opleidingsnoodzaak en leerdoelen meer specifiek in kaart.
  6. Ontwerp per thema een opleidingsprogramma en schep goede voorwaarden voor de uitvoering.
  7. Werk al tijdens de ontwerpfase uit wat u aan evaluatie en borging wilt doen.

Vaardigheden die nodig zijn voor de uiteindelijke uitvoering van de opleiding komen in deze training niet aan bod. Daarvoor verwijs ik u naar de train de trainer: didactische- en trainersvaardigheden

Doel en Lengte van de training

De diepgang en de lengte van de training is afhankelijk van overleg. Minimum doel is inzicht te verschaffen in de 7 stappen en de bijbehorende hulpmiddelen. Dit doel is in een training van 4 dagdelen te bereiken. Bij een langere training kunnen we tegelijkertijd aan opleidingsprogramma's voor uw eigen afdeling of organisatie werken.

Doelgroep

HRM-medewerkers en leidinggevenden die (mede)verantwoording dragen voor het tot stand brengen van een opleidingsbeleidsplan en opleidingsprogramma's.

Maatwerk en open inschrijving

De training is alleen als maatwerktraining af te nemen. De prijs wordt bepaald door de lengte en onze dagdeeltarieven.