Bureau van Es ~ RB&B

Veilig handelen tijdens en na overvallen

 

De Arbowet verplicht de werkgever een beleid met betrekking tot het beschermen van werknemers tegen agressie en geweld op te stellen. In de training veilig handelen tijdens en na overvallen leert  u hoe u zich tijdens een overval zo veilig mogelijk kunt gedragen en krijgt u inzicht in het verwerken van schokkende ervaringen. Door het werken met acteur overvallers biedt het programma de gelegenheid aanbevelingen voor veilig gedrag tijdens een overval onder spanningsvolle situaties uit te testen.

Doelgroep

Medewerkers die het risico lopen in hun werk overvallen te worden. Leidinggevenden van deze medewerkers.

Doel

U  leert de adviezen voor veilig gedrag tijdens een overval toe te passen. U krijgt inzicht in zelfcontrole technieken en heeft de gelegenheid hier tijdens de training ervaring mee op te doen. U krijgt inzicht in het verwerken van traumatische gebeurtenissen waardoor u beter in staat bent een eventueel eigen verwerkingsproces in gunstige zin te beïnvloeden.

Wetenschappelijk onderzoek leerde dat via dit model opgeleide medewerkers in staat zijn zich tijdens overvallen in de praktijk veiliger te gedragen dan niet getrainde medewerkers en als groep minder ziektedagen hadden na een overval .

Het aanleren van veilig gedrag tijdens een overval: stressinoculatie ('intenting')

Omdat stress en angst tijdens extreme situaties al gauw de overhand hebben, is het ‘simpel’ overdragen van kennis en vaardigheden onvoldoende. Met behulp van acteurs als overvaller leren deelnemers de aanbevelingen voor veilig gedrag in steeds heviger simulaties toe te passen. Door het stressniveau gecontroleerd en onder deskundige begeleiding op te bouwen wordt uiteindelijk een situatie bereikt waarin deelnemers, tevens door het toepassen van zelfcontrole technieken, in staat zijn zich ook bij extreme bedreiging zo veilig mogelijk te gedragen.

Inhoud

  • Aard en Omvang van overvallen in Nederland (toegespitst op de eigen branche)
  • Preventiemaatregelen: accent buitbeperking  (in maatwerktrainingen kan ook op andere branche specifieke preventiemaatregelen ingegaan worden)
  • Aanbevelingen voor veilig gedrag tijdens een overval
  • Spanning en zelfcontrole
  • Verwerking van schokkende gebeurtenissen

Duur:

In overleg met een minimum van twee dagdelen, beiden met acteur.  Studiebelasting van 8 uur.

Maatwerk 

De training is enkel als maatwerktraining af te nemen. De duur van de training, de studiebelasting en het startniveau van de deelnemers worden in overleg bepaald. De kosten zijn afhankelijk van de gemaakte afspraken en onze dagdeeltarievenBij maatwerktrainingen kan in  overleg met de opdrachtgever ook meer aandacht aan preventieve veiligheid worden besteed.